Undersøgelse af ejendomme for miljøfremmede stoffer i Horsens Kommune

Hus i Horsens Kommune

Hus i Horsens Kommune

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

Ydelser vi leverede

Rambøll har udført undersøgelser af en række ældre bygninger i Horsens Kommune for indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning. 

Kortlægningen har resulteret i fund af en række miljøfremmede stoffer som PCB, asbest, tungmetaller og chlorparaffiner, som skal håndteres efter særlige regler i forbindelse med nedrivningen. 

I forbindelse med nedrivning af en række gamle ejendomme i Horsens Kommune har Rambøll foretaget undersøgelse af disse til fastlæggelse af omfanget af stoffer i bygningerne, som kan udgøre en sundheds- og eller miljøfare. 

Undersøgelsen har et omfang, så det er muligt at vurdere konsekvenser og udgifter til speciel håndtering af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivningerne. Desuden kan resultaterne indarbejdes i en plan for sikkerhed og sundhed, som skal følge under nedrivningsarbejdet. 

I forbindelse med opgaven har Rambøll forestået:

  • Gennemgang af eksisterende kort- og arkivmateriale for bygningerne.
  • Besigtigelse og udtagning af prøver fra bygningerne til efterfølgende analyse for miljøfremmede stoffer som asbest, PCB, chlorparaffiner, PAH’er og tungmetaller. 
  • Udarbejdelse af kortlægningsrapporter, der beskriver omfanget af miljøfremmede stoffer i bygningerne samt regler for håndtering og bortskaffelse af forurenede materialerunder nedrivningsarbejdet.
Undersøgelserne indgår desuden i indarbejdelse af udbudsmaterialet for nedrivningerne, herunder udarbejd¬else af arbejdsbeskrivelser, plan for sikkerhed og sundhed ol. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites