Urban Mediaspace Aarhus – Dokk1, Den Centrale Havnefront

Dokk1 i Aarhus. Foto: Adam Moerk.

Dokk1 i Aarhus. Foto: Adam Moerk.

Kontakt

Lars Peder Pedersen

Lars Peder Pedersen

Projektdirektør
T: +45 5161 7773

Urban Mediaspace Aarhus  - Dokk1 er det største anlægsprojekt i Aarhus Kommunes historie. Centralt placeret på de bynære havnearealer omdanner projektet det industrielle havnemiljø til et nyt og levende byrum, som skaber dynamisk sammenhæng mellem byen og vandet.

Kulturbyggeriet er meget mere end blot et bibliotek og rummer blandt andet Europas største automatiske p-anlæg med plads til 1000 biler, hvor 20 elevatorer henter og bringer bilen på 2-3 minutter.

Samtidig omfatter byggeprojektet etablering af havnepladser, fritlægning af den sidste del af Aarhus å, omlægning af trafikken omkring havnen, klimasikring af byen og forberedelser for letbanen. Det hele står færdigt i 2017.
 

Mere end et fyrtårn

Dokk1 og Urban Mediaspace Aarhus er ikke blot et fyrtårn i Aarhus. Det viser også nye veje for økonomisk styring af store offentlige kulturbyggerier i udlandet og resten af Danmark.

Den strategiske proces for gennemførelsen af det store byggeri er skabt i et innovativt samspil mellem bygherren Aarhus Kommune, Realdania og bygherrerådgiveren Rambøll. Resultatet er et spektakulært kulturprojekt i Aarhus, der samtidigt viser nye veje i måden et stort offentligt byggeri kan styres og udvikles sikkert - uden om økonomiske og kvalitetsmæssige tømmermænd.  

 

Hele tiden klogere

Skabelsen af Dokk1 er gennemført som en iterativ udviklingsproces, hvor beslutninger træffes på det senest mulige tidspunkt i et successivt struktureret forløb for at sikre maksimal udnyttelse af, at den faglige og økonomiske viden om projektet øges løbende.

”Et megaprojekt som Urban Mediaspace Aarhus - Dokk1 kan ikke på forhånd planlægges fra A til Z. I projektet respekterer vi, at vi hele tiden bliver klogere, og hele udbudsforløbet planlægges således, at vi løbende har friheden til at navigere i forhold til de aktuelle rammer, der gennem projektforløbet naturligt indsnævres mere og mere,” siger Projektdirektør Lars Peder Pedersen, der i ni år har stået i spidsen for Rambølls bygherrerådgivning på projektet.

Et af grebene har været en fleksibel udbudsmodel, hvor opgaverne er udbudt således, at entreprenørernes kompetencer er kommet i spil relativt tidligt på alle områder, hvor det har været relevant for projektudformningen og økonomistyringen.

 

Kulturbyggeri i 3D

Med hjælp fra en avanceret 3D-model har der igennem alle årene været sikret et solidt greb om projektet, bl.a. med et økonomisk og fagligt overblik i realtid. Det har været muligt at justere projektet relativt sikkert hen ad vejen uden om faglige og økonomiske overraskelser. Den iterative projektstyringsmodel sikrede i Urban Mediaspace projektet stor handlefrihed og bedre beslutningsgrundlag for bygherren.

”Jeg er overbevist om, at erfaringerne fra Urban Mediaspace Aarhus vil have værdi i kommende store danske kulturbyggerier. Bl.a. understøtter den arkitektoniske, ingeniørmæssige og entreprenørmæssige viden hinanden i den iterative byggeproces og resulterer i bedre løsninger,” siger Lars Peder Pedersen.

 

Fakta:

Urban Media Space Aarhus gennemføres i partnerskab mellem Aarhus kommune, Realdania og Realdania Byg A/S. Dokk1 er tegnet af schmidt hammer lassen architects og rummer, ud over hovedbibliotek, Borgerservice, multisal, børneteatersal, café og arealer til udlejning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites