Valby Vandkulturhus

Vandkulturhuset byder på vandtrapper, vandtunneller, modstrømskanal, rutchebane og grotte med farvet lys

Vandkulturhuset byder på vandtrapper, vandtunneller, modstrømskanal, rutchebane og grotte med farvet lys

Kontakt

Lasse Peter Otzen

Lasse Peter Otzen

Direktør, Byggeri, Sjælland
T: +45 5161 5747
Niels Bo Christensen

Niels Bo Christensen

Ingeniør
T: +45 5161 5721
M: +45 5161 5721
Henning Hammerich

Henning Hammerich

Chefkonsulent
T: +45 5161 5742

Bo Møller

Elektriker
T: +45 5161 5777

Københavns Kommunes nye Vandkulturhus i Valby Idrætspark.

Københavns Kommune opførte et nyt Vandkulturhus i Valby Idrætspark. Målet med Vandkulturhuset var at skabe et rum, som inviterer til aktiviteter for alle.

Vandkulturhuset er på ca. 3.000 m2, og er placeret vest for den eksisterende Valbyhal. Københavns Kommune har valgt Rambøll som totalrådgiver for opførelsen af Vandkulturhuset. Rambølls mangeårige erfaring og ekspertise ift. konstruktioner og svømmebadsinstallationer har resulteret i et byggeri, der er energimæssigt optimeret, sam-tidig med at brugerne sikres en god vand- og wellnessoplevelse.

Det nye svømmebadstekniske anlæg og de tilhørende bygninger er optimeret, så bygningen er tæt på lavenergiklasse 1 (svarende til BR2015). Herudover anvendes der totalt set 30% mindre energi end tilsvarende svømmehaller. Anlæggets CO2- forbrug formindskes bl.a. ved at fokusere på at effektivisere alle energistrømme i anlægget, samt at etablere en højtisoleret bygningsskal.

Rambøll har i hele projektets forløb optimeret bygningsudformningen for at sikre et fornuftigt energiforbrug.
Rambøll står endvidere for kontakten til forsyningsselskaberne, der skal finde tilskud til de tiltag, der vil gavne finansieringen af de forhold, som bidrager til overholdelse af forpligtelser på CO2-området.

Merværdi for kunden

Valby Vandkulturhus er et miljørigtigt vand- og wellnessanlæg til glæde og gavn for de besøgende og for klimaet. Brugerne af Vandkulturhuset oplever et stort lege- og motionsanlæg med modstrøms-kanal, rutchebane, terrasse-bassiner og meget mere.
På 1. sal er der indrettet et relaxområde med blandt andet et massagerum og sauna.
Rambøll bidragede med energioptimering af bygninger og anlæg, så vandkulturhuset også blev klimavenligt.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites