VVM-redegørelse, forslag til lokalplan og miljøvurderingsrapport for ny flisfyret blok på Asnæsværket

Kontakt

Sandie Stokholm Andersen

Afdelingsleder, Industrimiljø, sundhed og sikkerhed
T: +45 51618351

Ydelser vi leverede

DONG Energy ønsker at etablere en ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket (ASV6) for at omlægge værket fra kul til bæredygtig biomasse og dermed bidrage afgørende til virksomhedens ambition om at reducere udledningen af CO2 fra produktion af el og varme. 

Etableringen af en ny kraft-værksblok er omfattet af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsen, hvorfor der er udarbejdet VVM-redegørelse, der samtidig er miljøvurderingsrapport, samt forslag til lokalplan for projektet. Rambøll har bidraget med udarbejdelse af fagkapitler i VVM-redegørelsen, med løbende faglig sparring om VVM-processen. 

Fagkapitlerne har omfattet emnerne: 

 • Lovgivning
 • Planforhold
 • Metode
 • Landskab, visuelle forhold, kulturarv og arkæologi
 • Klimatilpasning
 • Vejtrafikanalyser
 • Skibstrafik
 • Emissioner til luft
 • Natura 2000 væsentlighedsvurdering
 • Marine forhold
 • Terrestrisk natur
 • Befolkning, rekreative forhold og afledte socioøkonomiske effekter

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites