VVM-redegørelse og miljøvurderingsrapport for Universitetssygehus Køge

Kontakt

Sandie Stokholm Andersen

Afdelingsleder, Industrimiljø, sundhed og sikkerhed
T: +45 51618351

Ydelser vi leverede

Med baggrund i Region Sjællands sygehusplan fra 2010 er det besluttet at ombygge det nuværende Køge Sygehus til et nyt Universitetssygehus Køge, der skal fungere som universitetssygehus for hele Region Sjælland. Rambøll har vundet opgaven som totalrådgiver for Region Sjælland i konsortium med Alectia og C. F. Møller. 

I forbindelse med projektet har Rambøll udarbejdet VVM-redegørelse og miljøvurderingsrapport for Universitetssygehus Køge med tilhørende indledende væsentlighedsvurdering efter habitat-reglerne i forhold til alle relevante miljøforhold.

Vurderingerne er foretaget på baggrund af registrering og analyse af de landskabelige og visuelle forhold ved udbygningen til Universitetssygehus Køge, VISSIM-beregninger for trafikudviklingen, støjberegninger af trafik- og helikopterstøj, modelberegninger af betydningen for grundvand samt vurderinger af betydningen for afledning af regn- og spildevand.

Der er desuden gennemført en indledende væsentlighedsvurdering i henhold til habitatdirektivet for projektets påvirkninger af Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

VVM-redegørelsen er udarbejdet i konsortium med Alectia og C. F. Møller.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites