Avedøreværket – et af verdens mest effektive multibrændselskraftværker

Kontakt

Nils F. Forsberg

Chief Project Manager
T: +45 5161 3403

Ydelser vi leverede

Siden Avedøreværkets første enhed, Avedøre 1, blev etableret i 1980’erne, har Rambøll regelmæssigt leveret ekspertrådgivning til Ørsted inden for en række områder. Avedøreværkets anden enhed, der er beliggende på kysten syd for København, anvender naturgas, olie, halm og træpiller til at generere både varme og elektricitet. Anlægget er et af de mest effektive i verden: det udnytter op til 94 pct. af energien i brændstofferne og har en elvirkningsgrad på op mod 49 pct. 

Sådan klarer man udfordringen med multibrændsel 

Siden opførelsen af Avedøre 2 i 2001 har Rambøll løbende været med til at tilpasse kraftværket til nye typer brændsler. I dag har Avedøreværket en førsteklasses produktion på multibrændsel af el og varme, som leveres til Københavns fjernvarmesystem.

Alt i alt er Avedøre 2 et forbilledligt multibrændselskraftværk. En 80 meter høj tårnkedel knyttet til en dampturbine og en generator udgør Avedøre 2’s kerne. Kedelanlægget, brændstoflogistikken og forbrændingssystemet muliggør drift med høj brændselsfleksibilitet på enten kul (100 pct. belastning), olie (100 pct. belastning), naturgas (100 pct.) eller træpiller (100 pct. belastning). 

En ekstra biomassekedel, der brænder halm, har en produktionskapacitet på 120 MW. Kedlen, der brænder op til 25 tons halm i timen, er forbundet direkte til hovedkedlens dampturbine, så der produceres højeffektiv varme og el fra biomassen. 

Herudover omfatter anlægget to separate gasdrevne turbiner, hver med en kapacitet på 55 MW. Gasturbinernes udstødningsgas er forbundet til hovedkedlens dampsystem og anvendes til forvarmning af fødevandet- Den medvirker dermed til fleksibelt skifte mellem varme- og eldrevet drift. 

Avedøre 2 opnår højeffektiv udnyttelse af brændslet gennem Ultra Super Kritiske dampdata, nemlig op til 300 bar og 600˚C. 

Et komplekst system for brændstoflogistik er knyttet til anlægget med to siloer med en samlet kapacitet på 125.000 m3 og tilstødende havnefaciliteter, der gør det muligt både at modtage biomasse fra udenlandske skibe og fra et nærliggende pelleteringsanlæg – også designet og bygget af Rambøll – direkte til døren. 

Rambølls rolle i projektet 

Opførelse og tilpasning af Avedøre 1 og 2 har inddraget en bred vifte af Rambølls specialistydelser. 

Rambølls ydelser har inkluderet: 

  • Feasibility studie og forundersøgelser
  • Projektudvikling
  • Procesdesign og layout 
  • FEED-undersøgelse
  • Forhandling og kontrahering
  • EPCM med meget ingeniørarbejde
  • Idriftsættelse
  • Drift og vedligehold
  • Tilpasninger/opgraderinger
  • Tidligere og fremtidige master planer for udvidelse af biomassekapacitet

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites