DONG Energy Havmøllepark

Havvindmøllefundament

Havvindmøllefundament

Ydelser vi leverede

Anholt Havmøllepark, som lå færdig i 2013, er verdens tredjestørste offshore havmøllepark. Havmølleparken ligger i Kattegat mellem Jylland og Anholt og producerer 400 MW om året, nok energi til at dække det årlige forbrug for ca. 400.000 husstande, eller hvad der svarer til 4 % af Danmarks totale energiforbrug.

Rambøll har stået for en betragtelig del af det samlede projekt, heriblandt:

  • Projektering af transformerplatforme
  • Projektering af fundamenter for 111 offshore vindmøller
  • Miljøstudier
  • Maritime sikkerhedsstudier

Se en detaljeret beskrivelse af ydelser på Anholt Havmøllepark-projektet her.

Rambøll har også foretaget en Failure Mode Effect & Critical analysis (FMECA) på havmølleparken. Analysens formål var at udarbejde det optimale vedligehold set ud fra en risikomæssig betragtning og konsekvenserne ved uplanlagte stop. Analysen udmøntede sig i en anbefaling af nye vedligeholdelsesstrategier for hver enkelt komponent, baseret på disses funktionalitet, fejltyper og sandsynligheder for fejl.Ydermere udviklede Rambøll en detaljeret vedligeholdelsesmanual som inkluderede alle FMECA-resultaterne. Ydelserne inkluderede en udspecificering af O&M detaljer for fundamenter og erosionsbeskyttelse for samtlige 111 vindmøller. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites