Vattenfall Kraftværk

Vattenfall kraftværk, København

Vattenfall kraftværk, København

Kontakt

Peter Hejn

Peter Esbjerg Hejn

Director, Maintenance Optimisation
T: +45 5161 8716

Ydelser vi leverede

Rambøll har gennemført to større RCM-projekter (Reliability Centered Maintenance) på et af Vattenfalls danske kraftværker. Målet med projektet var at:

  • Udføre en foreløbig vurdering af eksisterende RCM planlægning og anvendte metoder såvel som vedligeholdelsesstrategier
  • Identificere områder der er kritiske for sikkerhed, tilgængelighed, miljø og omkostninger
  • Udarbejde kritikalitetsberegninger på KKS-nummerniveau og tilegne komponenter den optimale vedligeholdsstrategi
  • Udvikle RCM-værktøjer
  • Forberede vedligeholdelsesstrategier og RCM-resultater til implementation i SAP-PM
  • Anbefalinger til reservedele tilknyttet vedligeholdsesjobbene
  • Udarbejde kort- og langsigtede aktiviteter, deriblandt workflows, for at sikre kontinuerlige RCM-relaterede forbedringer

Projektet resulterede ligeledes i en detaljeret rating af udstyr, hvor Rambøll anbefalede speciel fokus set fra et processikkerhedmæssigt perspektiv.

Rambøll fungerede som projektleder og gennemførte opgaven ved hjælp af egne kraftværksspecialister og vedligeholdseksperter. Det samlede resultat blev kvalitetssikret og godkendt af kunden på efterfølgende fire workshops.

De tværfaglige fokusområder inden for projektet har været kedel og røggasbehandling, transportfaciliteter, vandrensningsystemer, askesystemer og elektriske systemer.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites