Mobilitet som service i København

Traffic

Traffic

Kontakt

Claus Adamsen

Manager, Legal Consulting
T: + 45 5161 8155
M: + 45 5161 8155

Asger Højen Danielsen

Senior Manager
T: +45 5161 7986
Mens trafikken bliver mere og mere tæt, har nye fremskridt i teknologien skabt en genvej til et væld af muligheder for trafikselskaber i hele verden.

En af dem, Movia – der transporterer 215 millioner passagerer årligt, har bedt Rambøll Management Consulting om at hjælpe med at fremme virksomhedens forståelse af ”Mobilitet som en Service”, eller som det typisk kaldes: Mobility as a Service (MaaS). En platformbaseret service, der skal integrere talrige transportsystemer på en samlet og brugervenlig måde.

- Tests i fx Gøteborg har vist, at MaaS forventes at give adskillelige fordele. Blandt fordelene er en billigere eller mere enkel transportløsning og færre ejede biler, hvilket betyder mindre behov for parkering og færre køreturer i bil – og som resultat heraf: mindre trafikbelastning og mindre forurening. Samlet set gør det, at byer og bydele bliver mere liveable, forklarer Søren Have. Han er projektleder for MaaS-projektet og en af Rambølls eksperter i mobilitet og digitale forretningsmodeller.

Ikke uden udfordringer
Movia har en erklæret mission om at arbejde for øget mobilitet på Sjælland og Storkøbenhavn gennem en sammenhængende, enkel og miljøvenlig kollektiv transport. MaaS vil være en vigtig, næsten forløsende brik i den ambition. Men med enhver ny ’game changer-teknologi’ følger flere udfordringer; både set fra et organisatorisk perspektiv og i forhold til at modne markedet.

Derfor havde Movia brug for bistand til at analysere den rette tilgang til både design og implementering af en given, ny løsning. Det inkluderede samtidig hjælp til at udvikle og udforme driftsmodeller såvel som juridisk rådgivning til en grundig markedsafdækning.

Samlet set var projektet opdelt i tre faser:
  • Udvikling af projektplan
    Rambøll udviklede en projektplan for Movia, der skulle konkretisere MaaS-løsningen i Storkøbenhavnsområdet. Planen beskrev de overordnede faser og hovedbeslutninger i etableringen af en MaaS-løsning. Herudover var aktiviteterne i den indledende fase beskrevet i detaljer med henblik på at fremme projektet.

    En konceptuel driftsmodel
  • Projektplanen inkluderede en konceptuel driftsmodel, der beskrev de nødvendige funktioner og ansvarsområder ved driften af en MaaS-løsning. En af de første aktiviteter på projektplanen, som Movia skulle udføre, var at organisere efterfølgende møder og round-table diskussioner med interne og eksterne nøgleinteressenter med henblik på at optimere og skabe en konsensus om projektet og dermed forudsige fremtidige forhindringer.

  • Markedsafdækning med RFI
    Da MaaS er en ny type integreret mobilitetsmulighed, var det ikke klart, i hvilken grad markedet kunne udbyde de nødvendige services. Da Movia kunne bekræfte opbakning fra nøgleinteressenter, fortsatte projektet med en vurdering af interessen fra aktører på det globale marked for mobilitetsservices og/eller platformsudbydere. Rambøll assisterede Movia i en markedsafdækning, den såkaldte ”Request for Information” (RFI).

Formålet med RFI’en var at samle information fra markedet for at klarlægge hvilke services, det var realistisk, at markedet kunne udbyde i den nærmeste fremtid. RFI’en var særdeles succesfuld med lovende tilbagemeldinger fra nøgleaktører på det globale marked:

- Rambølls bistand til markedsafdækningen har været virkelig værdifuld ved at den genererede både bred og kompetent markedsinteresse. Vi blev således trygge ved at markedet kunne levere, og vi vil derfor invitere markedet ind til, sammen med os og andre trafikudbydere, at begynde at udvikle på løsninger, forklarer Anette Enemark, mobilitetschef i Movia.

En tidslinje over test af markedet og løsningsforslag forventes at blive etableret senere i 2017.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites