Dybdegående konsulentbistand bringer havneudvidelse i land

Hanstholm Havn set fra luften

Hanstholm Havn set fra luften

Kontakt

Søren Staugaard Nielsen

Managing Director - Ramboll Foundation
T: +45 5161 7886
M: +45 5161 7886

Leif Laszlo Haaning

Market Director
T: +45 5161 7891
M: +45 5161 7891
Peter Bek Frederiksen

Peter Bak Frederiksen

Projektchef
T: +45 51 61 74 47

Konkurrencen i havnebranchen er skærpet, og for at ruste sig til fremtiden har Hanstholm Havn sat gang i en stor havneudvidelse til en værdi af mere end 500 millioner kr. Det betyder blandt andet, at havnen får nye ydermoler, nye kajer, større vanddybde ved indsejling og andre tiltag, der skal imødekomme større gods og skibes stigende kapacitetsbehov.

Efter den første udbudsrunde var tankerne om en havneudvidelse kuldsejlet. De entreprenører der havde budt ind på opgaven vurderede alle, at udvidelsen vil koste mere end 1. mia. kroner. Hanstholm Havn havde et budget der lå omkring 500 millioner. Med Rambølls involvering i projektet og en ny udbudsrunde er udvidelsen af havnen nu sat i gang inden for de økonomiske rammer.

Ny tilgang gør projektet muligt

Projektet i Hanstholm er en af de største og mest komplekse havneudvidelser, der nogensinde er foretaget i Danmark. Det kræver overblik og optimal planlægning at få sådan et projekt gennemført. Til at hjælpe sig valgte Hanstholm Havn Rambøll som bygherrerådgiver. I en tidligere udbudsproces havde Hanstholm Havn kun modtaget tilbud, som lå på over en milliard kroner. Et projekt i den størrelse kunne ikke realiseres.

Blandt andet ved hjælp af Rambølls udbudsretlige kompetencer blev udbudsmaterialet forbedret og dialogen med mulige entreprenører blev kvalificeret. Det betød, at Hanstholm Havn den 9. november 2017 tog det første spadestik til en udvidelse, der holder sig inden for de oprindelige forventninger til et budget på lidt mere end 500 mio. kroner.

Tværgående viden skaber sammenhæng

Rambølls kompetencer på udbudsområdet er blot en del af det, der har gjort havneudvidelsen mulig. Forskellige faglige kompetencer og viden på tværs af Rambøll har været med til at skabe sammenhæng i den proces, der gået forud for det første spadestik.

- Vi har sammen med Rambøll været gennem en god proces, hvor alt er forløbet efter planen, og det føles godt at være nået dertil, hvor vi kan offentliggøre vores samarbejdspartner på projektet. Det har været et stærkt felt, for udbuddet har tiltrukket nogle af Europas dygtigste entreprenører, og både bestyrelse og ledelse er generelt meget tilfredse med processen og dialogen med entreprenørerne, siger Martin Vestergaard, bestyrelsesformand for Hanstholm Havn.

Unik serviceportefølje

Eksperter fra 10 forskellige fagområder hos Rambøll har bidraget til projektet siden maj 2016. Som den eneste aktør på markedet har Rambøll været i stand til at levere specialistydelser inden for tre hovedområder af projektet:

 • Teknik
  Ingeniører fra Rambølls Havne- og Marineafdeling har stået for den tekniske del af projektet, herunder udarbejdelse af layout forslag, konceptuelt design, teknisk risikoanalyse, vurdering af sedimentation, bølgeuro og besejling af havnen mv. I hele forløbet har der været stor fokus på risikostyring, som er sket ved brug af Ramrisk, der – som navnet indikerer – også leveres af Rambøll.

  Læs mere om den tekniske del af projektet.
   
 • Udbud
  Udbudsjuristerne fra Rambøll Management Consulting har i dialog med Rambølls havneeksperter tilrettelagt en udbuds- og kontraktstrategi, der er nøje tilpasset de særlige risici som projektet indeholder. Som juridiske rådgivere og forhandlingsledere har de bistået Hanstholm Havn med forhandling, evaluering og valg af entreprenør. Efter succesfuld valg af entreprenør, vil Rambølls havneingeniører fortsætte i rollen som bygherrerådgivere og følge opførelsen af den nye havn de kommende år.

 • Økonomiske analyser og business case
  Rambøll Management Consultings finansielle rådgivere har udarbejdet kommercielle og finansielle analyser og endelig business case for projektet. Denne del af projektet indeholdt ligeledes udarbejdelse af en markedsundersøgelse for at bestemme indtægtsgrundlaget for Hanstholm havn i forbindelse med udvidelsen.

Dybdegående viden gjorde forskellen

Som en del af specialistrådgivningen har Rambølls juridiske konsulenter hjulpet Hanstholm Havn med at frembringe udbudsmaterialet for havneudvidelsen. I materialet bliver der blandt andet taget hensyn til de særlige risici projektet indeholder. Nogle af de risici er hårde vind- og vejrforhold og en undergrund, der kan kræve særlige foranstaltninger for entreprenøren. Det er blandt andet præciseringer på disse områder, der gjorde det muligt for entreprenørerne at lave nogle bud, der kom tættere på den økonomiske ramme for projektet.

Havnen som rentabel driver for vækst

Som led i den samlede økonomiske betragtning skulle business casen afdække seks af havnens primære forretningsområder: Fiskeri, godstransport, service af skibe, vindmøller, offshore industri og udlejning af arealer. Baseret på markedsundersøgelsen estimerede Rambøll det fremtidige indtægtsgrundlag som følge af en udvidelse af havnen.

Business casen indeholdt dernæst en værdiansættelse af den samlede investering i havneudvidelsen, en risikovurdering til evaluering af investeringen og en opsætning af havnens fremtidige resultat, som skulle sikre at havnen forsat vil leve op til havnelovens bestemmelser for kommunale selvstyrehavne. En af analysens konklusioner var at en vellykket havneudvidelse vil kunne skabe op mod 450 nye lokale arbejdspladser.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites