Grøn energi er det nye sort for investeringsfonde

Kontakt

Tine Scharf

Senior Manager
T: +45 51614607

Leif Laszlo Haaning

Market Director
T: +45 5161 7891
M: +45 5161 7891
Danske pensionskasser kigger i stigende grad mod det, der kaldes alternative investeringer. I 2016 var pensionskassernes investeringer på det område oppe på 289 milliarder kroner. Rambøll har hjulpet en af disse fonde med at kvalificere nogle af deres investeringer inden for lagring af grøn energi.

Alternative investeringer er en betegnelse for en række forskellige aktiver såsom broer, veje og havne. Lagring af grøn energi er et relativt nyt område, som får stor opmærksomhed fra flere investeringsfonde i øjeblikket. Det er et nyt og for mange et ukendt marked, men det er samtidig interessant, fordi det udvikler sig positivt og har stort potentiale. For at blive klogere på markedet og få afdækket det reelle potentiale, efterspørger investeringsfondene en dybere indsigt i markedet og de forskellige investeringsmuligheder.

Rambøll Management Consulting har i den forbindelse hjulpet en investeringsfond med en screening af investeringsmulighederne inden for energilagring i Tyskland. Screeningen blev gennemført med hjælp fra Rambølls specialister, der har dyb indsigt i energiforsyning og infrastruktur.

Lagring af grøn energi

Flere lande, herunder Danmark, har fastsat langsigtede energipolitiske mål for 2050, som blandt andet indebærer, at landene skal blive uafhængige af fossile brændsler. Det kræver en grøn omlægning af den nuværende energiforsyning til bæredygtige energikilder såsom sol, vind og vand.

En grøn omstilling er forbundet med nogle udfordringer, der gør lagring af grøn energi til en værdifuld nøglefaktor. Tidligere har man let kunne planlægge energiproduktionen ud fra energibehovet i samfundet, men energikilder som vind, sol og vand har den udfordring, at de er uregelmæssige i deres energiproduktion – derfor skal energien populært sagt kunne lagres, til der er brug for den. Det kræver investeringer i forskning og innovative løsninger.

Investeringsfonde ser potentialet

Investeringsfondene er bevidste om, at lagring af energi er under kraftig udvikling og ser derfor potentiale i at investere i de mest lovende områder. Derfor hjalp Rambøll Management Consulting i 2017 en fond med en screening af investeringsmulighederne indenfor energilagring i Tyskland.

Rambøll Management Consulting foretog en analyse af det tyske energimarked samt en evaluering af forskellige investeringsalternativer. Analysen blev foretaget ud fra et regulatorisk, teknologisk og politisk perspektiv. Som en del af analysen blev der også foretaget en vurdering af den nuværende struktur i de lokale forsyningsnetværker.

Analysen blev delt op i tre faser:

  • Fase 1 – Bred vurdering af markedet:
    Vurdering af alternativer for energilagring på det tyske marked.

  • Fase 2 – Vurdering af investeringsmuligheder:
    Vurdering af de identificerede investeringsmuligheder ud fra deres attraktivitet.

  • Fase 3 – Go-to-market-strategi:
    Go-to-market-strategi med identificering af markedsstrukturen, nøglespillere på markedet og potentielle partnere, samt liste med investeringsmuligheder og anbefalinger til trin i planlægning og etablering af partnerskaber.

Overblik over forsyningsnetværket
I den indledende fase blev flere af Rambølls interne eksperter interviewet for at skabe en generel forståelse for det tyske forsyningsnetværk samt at skabe overblik over forskellige teknologiers muligheder, potentialer og vækstforventninger med henblik på at vurdere de forskellige alternativer for energilagring på det tyske marked.

Vurdering af investeringsmulighederne
I den anden fase blev hver af de identificerede investeringsmuligheder vurderet ud fra deres attraktivitet. På basis af det teknologisk perspektiv blev termiske opbevaringsgrave og batterianlæg vurderet til at have det største potentiale. De to teknologier blev vurderet nærmere, og flere eksperter blev inkluderet i en dybere analyse af de to alternativer.

En Go-to-market-strategi med konkret forslag
Endeligt leverede Rambøll Management Consulting en Go-to-market-strategi, hvor markedsstrukturen, nøglespillere på markedet og potentielle partnere blev identificeret. Derudover leverede Rambøll Management Consulting en liste over potentielle investeringsmuligheder og kom med anbefalinger til de følgende steps i forbindelse med planlægning og etablering af partnerskaber.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites