Genvinding af flaregas på Syd Arne platformen

Kontakt

Robert Mogensen

B.Sc., mechanical eng., Senior Project Manager
T: +45 5161 7336

Udledning af CO2 fra platforme og raffinaderier er en kilde til luftforurening, og der er et stærkt ønske i industrien om at finde miljøvenlige løsninger. Rambøll Olie & Gas har stor erfaring på dette område, og for nylig færdiggjorde vi designet af et flaregasgenvindingssystem til Nordsøplatformen Syd Arne, der drives af Hess Denmark.

Hvad kan genvindes?

Flaregasgenvindingskonceptet er ganske enkelt: nul-afbrændingssystemer reducerer udledningen af CO2 fra platformen og øger produktionen af salgsgas til eksport. Faktisk er det vanskeligt ikke at få øje på ideen i at genvinde værdifulde produkter i stedet for at udlede dem i atmosfæren eller afbrænde dem i flaretårnet. Og for mange virksomheder er en reduktion af CO2-afgifter endnu et incitament til genvinding af flaregas.

Fakta om systemet

Flaregasgenvindingssystemet genvinder de procesudledninger, der normalt ledes frem til flaren, og leder denne gas tilbage til gasbehandlingssystemet (genvindingstilstand). Hvis trykket stiger, eller en anden uforudset hændelse indtræder, skifter flaregasgenvindingen til afbrændingstilstand, således at nødudslip kan ledes til flaren og afbrændes sikkert. At udlede gas uden at antænde den først ville være meget mere skadeligt for miljøet.

Ved drift i genvindingstilstanden spærrer en hurtigåbnende ventil passagen til flaren. Den genindvundne gas ledes derefter tilbage til det eksisterende gaskomprimeringssystem og reintroduceres – optimalt set på det tidspunkt, hvor procestrykket er lavest. En trykforøgende enhed, f.eks. en kompressor, kan være nødvendig for at opfylde driftstrykket ved forbindelsespunktet til gaskompressionssystemet.
Til Syd Arne-projektet blev en ejektor installeret som trykforøgende enhed for at opfylde driftstrykket ved forbindelsespunktet til gaskomprimeringssystemet. Nul-afbrændingssystemet inkluderer en nitrogengenerator, hvorfra nitrogenet bruges til udrensning af flaren i nul-afbrændingstilstanden.

Farlige situationer forhindres

Hvis trykket i flaregasgenvindingssystemet stiger som følge af en uforudset hændelse, åbnes den hurtigåbnende ventil med det samme og genetablerer passagen til flaren, der straks antændes for at sikre, at gassen afbrændes. På Syd Arne blev en sekundær trykbeskyttelsesenhed – en såkaldt sprængplade – installeret parallelt med den hurtigåbnende ventil for at etablere positiv passage til flaren for det tilfældes skyld, at ventilen ikke åbnes.

Forud for detaljeudviklingen af designet har Rambøll udført en række proces- og sikkerhedsstudier, der har godtgjort, at disse sikkerhedsfunktioner er tilstrækkelige til at sikre platformen mod potentielt farlige situationer.

EPCM – fra design til idriftsættelse

Rambøll håndterede hele EPCM-kontrakten vedrørende det detaljerede design, som også omfattede indkøb af alt installeret udstyr. Nul-afbrændingssystemet blev installeret i 2011-2012 og blev sat i drift i oktober 2012.
Siden idriftsættelsen har systemet kørt støt og stabilt. Som forventet er passagen til flaren også blevet genetableret korrekt i tilfælde, hvor trykket har været højt, uden at dette har grebet ind i produktionen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites