Polarled: Marin gasledning krydser Polarcirklen

Kontakt

Lars Eriksen

Projektdirektør
T: +45 5161 8777

Lars Eriksen

Projektdirektør
T: +45 5161 8777
Kristoffer Bergholt

Kristoffer Bergholt

Head of Department, Offshore Pipelines
T: +45 5161 8858

Ujævn havbund

Projektet udføres for Statoil og involverer rørledningsinstallation i en dybde på helt ned til 1265 meter, hvilket sætter verdensrekord for dybvandsinstallation af en 36"-rørledning. Rørledningen vil blive ført gennem et meget ujævnt havbundsterræn, hvor grundstødende isbjerge har lavet skurremærker, som har dannet kløfter, der medfører at rørledningen vil spænde over kløfterne og derved danne utallige lange frie spænd på op til 200 meters længde langs det meste af ruten. Rørledningen vil blive installeret tom på den ujævne havbund og vil derefter først blive vandfyldt og sluttelig gasfyldt.

Udbedring af frie spænd

En grundig analyse af hele ruten har vist, at der er omkring 85 steder, hvor belastningen af rørledningen ville overskride det tilladte på grund af frie spænd. Til disse steder har vi udregnet, hvordan justering af havbunden kan udføres mest effektivt – enten ved at udjævne toppe og fremspring ved afgravning eller også ved at installere understøtninger bestående af stenopfyldninger.

Resultatet er, at der er behov for såvel understøtninger og afgravning af toppe og fremspring.

Rambøll vil bistå med ingeniørassistance om bord på et specialiseret fartøj, som udfører afgravning på havbunden. Arbejdet vil blive foretaget på vanddybder fra 87 m til 460 m.

Rørledningsinstallationen vil begynde i 2015, hvor et af de største rørlægningsskibe, Solitaire, vil installere Polarled-rørledningen, med start fra ilandføringspunktet ved Nyhamna terminalen. På den første del af ruten gennem Bjørnsundet følger rørledningen fjordens krumninger, hvor rørledningen skal installeres med krumningsradier ned til 1 - 2,5 km. For at kunne få rørledningen installeret med så små radier er der behov for modhold på havbunden. På grund af dette bliver der installeret betoncylindre, som rørledningen kan installeres op mod, hvilket sikrer at rørledningen ikke trækkes henover havbunden.

Ruteoptimering

Polarled-rørledningens rute følger det smalle stræde Bjørnesundet, parallelt med eksisterende marine rørledninger. Det indebærer detaljeret planlægning af rutens design, inklusiv modhold, så rørledningen kan følge fjorden krumninger. Nogle af de midlertidige modhold, bestående af betoncylindere, skal installeres på stenopfyldninger.

I forbindelse med forprojektering blev der lavet en vurdering af havbundsskråningens stabilitet, der visse steder er større end 20º samt krav til landføring af rørledningen.

Undervandsstrukturer

Det geotekniske design til undervandsstrukturerne, som indeholder fem rørsammenkoblinger, samt Polarled PLEM (PipeLine End Manifold) har også været krævende på grund af den bløde lerbund. De geotekniske analyser har omfattet en 3D geoteknisk modellering, som er blevet anvendt til at optimere designet. En anden del af det geotekniske design har inkluderet en jordskælvsanalyse af 100 års og 10.000 års jordskælv for at vurdere stabilitet af stenfundamenterne.

Rambøll har udført analyse af, hvorledes undervandssammenkoblingen kan udføres ved hjælp af fjernbetjente undervandsrobotter/udstyr.

Derudover har Rambøll stået for:
  • Helse, sikkerheds- og miljøopfølgning, herunder HAZID-seminar (risikoidentifikation) og kvantitativ risikoanalyse
  • Support til Statoil ved grænsefladekoordinering i forbindelse med tilslutning til Aasta Hansteen platformen og Nyhamna terminalen.
  • Assistance til Statoil i forbindelse med udarbejdelse af en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) på rørledningsdelen (udført i 2012)

Tværfagligt projektteam

Ingeniørarbejdet på rørledningen bliver udført af Rambølls kontor i København, med assistance fra vores kontorer i Norge og Indien.

Rambøll vil arbejde på det detaljerede design og opfølgningsarbejdet af rørledningen indtil udgangen af 2016.

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse): Bevarelse af et unikt dybhavsmiljø

Vurdering af virkning på miljøet (VVM-redegørelse)

Norskehavet er visse steder karakteriseret af nogle helt unikke udfordringer og egenskaber i forbindelse med installation af rørledninger. På det dybeste sted vil rørledningen være placeret 1,3 km under havoverfladen. På vejen til kysten vil rørledningen løbe gennem et barsk og ujævnt havbundsterræn med følsomme havmiljøer i form af eksempelvis koldtvandskoraller.

VVM-assistance til Polarled-projektet

Rambøll blev bedt om at assistere Statoil i Stavanger med at udarbejde en fuld VVM-redegørelse om rørledningssystemet og yde ad hoc-assistance vedrørende HSE-spørgsmål. Miljøvurderinger (VVM, ESIA) bruges til at identificere og vurdere miljømæssige og sociale effekter, sammenligne alternativer og udforme formildende foranstaltninger. Rambøll har omfattende erfaring med VVM-redegørelser fra andre marine rørledningsprojekter; bl.a. Nord Stream, SkanLed og den baltiske rørledning.

En godkendt VVM-redegørelse er en forudsætning for gennemførelse af Polarled-projektet.
Rambøll udarbejdede et forslag til VVM-programmet, der blev sendt til offentlig høring hos 81 høringsparter, herunder kommuner, NGO'er og regeringsinstitutioner.

Forståelse af de lokale forhold

Statoils naturgasrørledning vil forbinde Aasta Hansteen-gasfeltet lige nord for polarcirklen og andre fremtidige felter i Norskehavet med en onshore gasterminal ved Nyhamna. Operatøren, Gassco, sikrer videre transport af gassen til det europæiske fastland og Storbritannien.
Havdybden ved Aasta Hansteen er 1,3 km, og en 36"-rørledning løber 481 km til gasanlægget i Nyhamna. En ny eksportrørledning fra Kristin-platformen indgår også i Rambølls arbejdsopgave.

En holistisk tilgang

VVM-redegørelsen vedrørende Polarled vurderer miljømæssige og sociale indvirkninger på grundlag af en solid forståelse af de lokale forhold. Grænseflader til tilknyttede VVM'er (f.eks. Nyhamna og Aasta Hansteen) blev behandlet for at sikre en holistisk tilgang.

Med input fra den offentlige høring og godkendelse fra det norske ministerium for olie og energi har Rambøll udarbejdet en fuldstændig VVM-redegørelse. Rambølls VVM-redegørelse tager de lokale forhold i betragtning og anvender Rambølls internationale VVM-erfaring i en norsk sammenhæng.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites