Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Metangasudslip fra biogasanlæg skal minimeres af hensyn til klimaet

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finansloven fra 2019 at igangsætte indsatsen ”Mindre metanudslip fra biogasanlæg”. Energistyrelsen har valgt Rambøll som rådgiver til at hjælpe med at mindske metanudslip fra biogasanlæg i Danmark. 

Maabjerg Bioenergy Drift A/S

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro har en grøn linje (gylle og energiafgrøder) og en industriel linje (spildevandsslam og industriaffald). Projektet omfattede også tilkoblingsledninger til Holstebro Renseanlæg, Vinderup Varmeværk og omlastestation – i alt 50 km ledninger til gylle og gas.

NGF Nature Energy Månsson

Nature Energy Månsson-anlægget producerer 6 M Nm3 biometan om året. Det er beliggende i nærheden af grøntsagsproducenten Månsson i Brande, hvilket sikrer en optimal proces for brug af biomassen, både fra Månssons gartneri og æggeproduktion og fra andre leverandører i området.

Borås gas filling station & LNG storage

Borås Energi & Miljö operates a joint facility consisting of the Sobacken municipal waste handling facility, which produces biogas by the anaerobic digestion of organic waste. The biogas generated here is piped 7 km to the Gässlösa site where the municipal WWTW is located. The biogas generated from the digestion of sewage sludge is combined with that which has been piped from the Sobacken site and upgraded via a chemical absorption process. Some of the upgraded gas is returned to Sobacken for use by the refuse vehicles and the remainder is piped to the nearby biomethane refuelling station

Undersøgelse af metantab fra danske biogasanlæg

Rambøll har udført en undersøgelse for Energistyrelsen af metantabet fra biogas- og rensningsanlæg. 60 biogasanlæg deltog i projektet, og 9 øvrige biogasanlæg indsendte målerapporter. Undersøgelsen viser, at de deltagende anlæg gennemsnitligt havde et metantab på 2,5 pct. Energistyrelsen vil fremlægge forslag til regulering, der kan reducere metantabet.

New sorting and biogas facility in Oslo

With focus on material recovery and energy production, Ramboll provides a wide range of consultancy services throughout the establishment of a new sorting and biogas facility in Vestby, Norway.

Fokus på energi og klima i Solrød Kommune

Solrød Kommune har siden år 2000 gennemført en række energi- og klimaprojekter i kommunen med henblik på at bremse den forventede stigning i udledning af CO2 og gøre Solrød til en af de mest klima- og energivenlige kommuner i Danmark.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites