Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Klimatilpasning af Burrabogie Island i Australien

Den lokale kommune på Burrabogie Island, en ø i det sydlige Australien, er i gang med at beskytte øen mod oversvømmelser fra stormflod og/eller kraftigt nedbør. 

Stormflodssikring ved Næsbystrand

Rambøll har stået for udarbejdelsen af et skitseprojekt for etablering af et dige ved Næsbystrand. Projektet skal danne grundlag for beslutningsproces og myndighedsbehandling. 

Kystrenovering af Østerstrand i Fredericia

Fredericia Kommune ønsker at skabe et mere rekreativt miljø ved Østerstrand samt at sikre stranden og de bagvedliggende arealer mod erosion.

Faxe Ladeplads – etablering af strand og kystbeskyttelse mod erosion

Faxe Kommune ønsker at reetablere stranden syd for Faxe Ladeplads og beskytte den mod erosion. Rambøll har stået for analyser samt skitseforslag til projektet.

Stormflodssikring af Virksundslusen og Sundstrup

Kystnære bebyggelser og anlæg er ekstra udsatte for oversvømmelser i fremtiden. Rambøll har udarbejdet et grundlag for beslutning om evt. tiltag.

Buzzard Point, Washington

Rambøll har assisteret Department of Energy and Environment i Washington, USA, med at vurdere effekten af oversvømmelse fra den store Potomac River, der løber gennem centrum af byen med særligt fokus på stigende vandstand, samt risiko for stormflod og oversvømmelse som følge af samt ekstrem nedbør. 

Udredning af havvandsstigningen i Danmark

Som følge af klimaforandringerne stiger havvandet omkring Danmark i de kommende årtier, og da vi samtidig vil opleve flere voldsomme storme, er risikoen for stormfloder og ødelæggende oversvømmelser steget.

Klimatilpasning i Sønderborg Havn og Gråsten

Et tværfagligt team indenfor grundvand, vandløb, kloakering, regnvandshåndtering, stormflodssikring, landskab og miljø har assisteret kommunen med at blive klimaparat. 

Nakskov stormflodssikring

Rambøll hjælper Nakskov med kystsikring mod fremtidige stormflodshændelser 

Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark

På grund af klimaforandringer skal området ved Jyllinge Nordmark sikres mod oversvømmelser. Rambøll er rådgiver for Roskilde Kommune på projektet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites