Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Sikker skolevej tænkt sammen med klimatilpasningsprojekt i Odense

Ramboll har leveret rådgivning om fartdæmpende tiltag på skolevejen, Solbærvej i Odense. Projektet er udført som et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Vandcenter Syd.

Integreret hydrologisk modellering for København og Frederiksberg kommuner

Ved implementering af skybrudsplanen i Københavns og Frederiksberg kommuner er et af virkemidlerne LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til nedsivning af regnvand. Projektets formål har været at undersøge, hvilke konsekvenser nedsivning af regnvand har på omgivelserne herunder stigninger i beliggenhed af grundvandspejl samt risikovurdering i forhold til grundvandskvaliteten.

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande

Som led i klimatilpasningen har Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner et mål om at aflede regnvandet lokalt. Nedsivning af regnvand kan øge grundvandsdannelsen og dermed hæve grundvandsspejlet.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites