Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Lundbyescentret

Plejecenteret er blevet udbygget med 62 boliger fordelt på fire bo-enheder. Til boligerne knytter sig to store fællesrum, festsal og diverse servicefunktioner. De to fællesrum ligger i hver sin fløj, men er bundet sammen af en bred gang, der udgør husets midterakse. Herfra er der forbindelse til alle bo-enheder.

Plejeboliger ved Søholm

I forbindelse med det eksisterende Lokalcenter Søholm er der opført 70 moderne plejeboliger.

Nyt Neurorehabiliteringshus, Glostrup Hospital

Glostrup Hospital er Region Hovedstadens specialhospital indenfor neurorehabilitering. Det ny Neurorehabiliteringshus skal danne de unikke rammer for behandling af patienterne på et højt specialiseret og tværfagligt niveau, samt medvirke til at øge livskvaliteten for de indlagte patienter.

Medicinerhuset i Aalborg

Med det 36.000 m2 nye Medicinerhus er størsteparten af de medicinske funktioner samlet på den sydlige del af sygehusgrunden i Aalborg.

Esbjerg Psykiatri

Rambøll og Arkitema er totalrådgivere på udbygningen af psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg.

Rise plejehjem

I alt 84 boliger samles i syv store bofællesskaber. Som billede er brugt den firlængede gård. De 12 boliger i hver gård er organiseret omkring en indre have, et læ fyldt gårdrum, hvor basale sanser stimuleres helt tæt på den private bolig og fællesarealerne.

Sundhedshus, Pandrup og Hurup

Som et led i sikringen af en bæredygtig praksisstruktur, og som en del af planerne om rekruttering og fastholdelse af læger i Region Nordjylland samles 4-5 lægepraksisser. Et sundhedshus i Hurup og et i Pandrup. Husene rummer lægeklinikker med behandlerrum, en række fælles faciliteter som venteområde, laboratorium samt administration og personalerum.

Tandreguleringsklinik, Viby

Ny tandreguleringsklinik, der samler to eksisterende klinikker med hver deres identitet i ét hus. 

Gentofte Kommune "Det gode liv i nye rammer" - Bygherrerådgivning

Det gode liv - i nye rammer - er overskriften på indsatsen for at modernisere Gentoftes sociale institutioner, bo- og døgntilbud. Gentofte Ejendomme har under overskriften 'Det gode liv - i nye rammer' iværksat en storstilet moderniseringsplan for kommunens sociale institutioner. I projektet afdækker vi de nuværende boligers og institutioners fysiske potentiale og begrænsninger - og vi tegner et billede af fremtidens bolig- og institutionsbehov for kommunens borgere med særlige udfordringer. Boligerne reguleres efter almenboligloven.

Fleksibel modtagelse for Sygehus Thy Mors

Fokus på sammenhæng mellem eksisterende- og nybyggeri har været afgørende for Region Nordjyllands nye akutmodtagelse i Thisted.

Akutmodtagelse til Slagelse Sygehus

Professionel behandling i integreret akutmodtagelse vil om få år komme borgerne i Slagelse og omegn til gode.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites