Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Jernbanesikkerhed spiller væsentlig rolle for igangsættelse af stort boligprojekt

Rambøll hjælper boligudviklingsselskabet, Gefion Group med at håndtere og dokumentere jernbanesikkerhed i forbindelse med Rødovre Port – et 37.500 m2 stort boligprojekt tæt på Rødovre station.

Carlsberg Station: Assessment af sikkerhed på trafikalt knudepunkt

Med 12.000 forventede passagerer dagligt vil den kommende Carlsberg Station blive porten til byområdet Carlsberg Byen. Rambøll står for vurderingen af jernbanesikkerheden på den travle station.

Køge Bugt Banen - Assessment

Formålet er at gennemføre uafhængig assessment af den risikostyring og risikovurdering, som er gennemført i fornyelsesprojektet på S-togs strækningen på Køge Bugt Banen.

Cityringen

Cityringen er Københavns nye førerløse metro baseret på principperne fra den eksisterende metro i København med indvielse i september 2019.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites