Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Merværdi i Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Rambøll har i forbindelse med Kagsåparkens Regnvandsprojekt lavet en analyse af den merværdi projektet vil give i form af fx rekreative muligheder og forbedring af biodiversitet. Økosystemtjenester er et værktøj der kan bruges til at planlægge og gennemføre helhedsorienteret klimatilpasning af byer.

Vådområdeprojekter ved Lillebælt

For Kolding og Haderslev Kommune arbejder Rambøll med forundersøgelser af fire mulige vådområdeprojekter i forbindelse med reduktion af kvælstofbelastningen til Lillebælt, Jylland. Projektet er med til at opfylde Vandrammedirektivet fra EU med hensyn til reduktion af næringsstofbelastningen til de indre farvande.

Merværdi gennem økosystembaseret klimatilpasning i Assens Kommune

I forbindelse med udarbejdelsen af en klimasikringsplan for landsbyen Tommerup i Assens Kommune, har Rambøll gennemført analyser af økosystemtjenester og PLASK beregninger, for at skabe overblik over de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af tiltagene i klimasikringsplanen.

Naturgenopretning i Alling Ådal

Tilbageføringen af åerne i Alling Ådal i Jylland til deres oprindelige forløb vil hæve vandspejlet i hele det 525 hektar store område, hvorved både den biologiske og rekreative værdi i området forbedres.

Naturgenopretning i Kastbjerg Ådal

Kastbjerg Ådal er udpeget som Natura 2000-område, især på grund af sine usædvanligt rige forekomster af den sjældne naturtype rigkær.

Ålebækken Renseanlæg udbygges og åbnes op

Lyngby-Taarbæk Forsyning skal udbygge bassinkapaciteten ved det tidligere Ålebækken renseanlæg. Udbygningen sker som et led i at reducere stofbelastningen af Mølleåen i forbindelse med opfyldelsen af kravene i de nye fælleseuropæiske vandplaner. Samtidig har forsyningen et ønske om at gøre området mere indbydende og bedre integreret i lokalområdet og dets rekreative muligheder.

Revurdering af miljøgodkendelse til gærfabrikken i Grenå

Rambøll bistår Norddjurs Kommune i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen til De Danske Gærfabrikker A/S i Grenå.

Regnvand skaber liv i ’Den blågrønne haveby’

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal, nord for København, er med til at forbedre livet for borgerne; miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites