Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Amager Strandpark

Opførelsen af 190 nye boliger puster nyt liv til Amager Strandpark

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole er en erhvervsskole, som tilbyder en række uddannelser, der har sundhed, omsorg og pædagogik til fælles.

Bygherrerådgivning: Bellahøj – et ikon i København

Bellahøj-bebyggelsen er en almen boligbebyggelse, der blev opført i 1951-57 af de fire almene boligorganisationer AAB, fsb, AKB og SAB. Bebyggelsen er et af hovedstadsområdets mest ikoniske byggerier og anerkendt som et af efterkrigstidens mest banebrydende boligbyggerier. Bebyggelsen er af Københavns Kommune og Kulturstyrelsen udpeget til at have en unik bevaringsværdi, men fremstår i dag med et udtalt behov for renovering. Der er afsat ca. 1,5 mia. DKK inkl. moms i anlægsomkostninger til renoveringen.

Kulturhus Tingbjerg

Kulturhus Tingbjerg skal gøre en forskel, bringe mennesker og København videre. Huset skal danne rammen om hverdagens møder, livslang læring og udvikling.

Kloakfornyelse i Hillested og Håred

Som led i Maribo Kommunes spildevandsplan skal der i Hillested og Håred ske en kloakfornyelse. I forbindelse med kloakfornyelsen skal der ske en separering af regn- og spildevand, samt en tilslutning af spildevandet til det eksisterende kloaknet i Maribo.

LM projekt

ATP ejer de to yderste byggefelter på Langelinie. I forbindelse med udviklingen heraf blev det besluttet at udskrive en arkitektkonkurrence i samarbejde med Udviklingsselskabet By & Havn.

Kloakfornyelse på Femø og Fejø

Kloakkerne på Fejø, Femø og eventuelt også på Aksø skal fornyes. Derfor har Rambøll for Lolland Forsyning udarbejdet en scenarievurdering for disse kloakfornyelser.

Udbetaling Danmark

ATP skal drive Udbetaling Danmark, der fra september 2012 skal varetage udbetalingen af en række offentlige ydelser (førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser).

Statoil Kalundborg, Business Support Center

Projektet er igangværende: Etablering af nyt Business Support Center, omfattende administration med fællesfaciliteter i form af møde- og fritidsaktiviteter, kantine, køkken, omklædning mv.

Græse Bakkeby – helhedsplan og konkurrenceprogram

Græse Bakkeby skal fremtidssikres, og samtidig skal der udvikles en helhedsplan for bebyggelsen. Rambøll er bygherrerådgiver for Domea og Boligselskabet Rosenvænget.

Green Lighthouse

Målet med Green Lighthouse er at opføre et hus, der er 100 procent CO2-neutralt.

Emiliedalen - Eksklusivt boligområde

Eksklusive udlejningsboliger i et nyt boligområde syd for Aarhus

DTU - Life Science & Bioengineering, programmering og konkurrenceprogram

Som bygherrerådgiver skal Rambøll levere en kortlægning og behovsafdækning i forbindelse en omorganisering af DTU Lyngby, der skal sikre bedre synergier mellem de forskellige fagretninger.

Procesrådgivning - helhedsplan for Lundevænget

Projekt- og procesledelse samt teknisk opdatering af foreløbig helhedsplan frem til beboerafstemning vedrørende en foreløbig helhedsplan for fsb Lundevænget, beliggende på ydre Østerbro København.

Den Moderne By i Den Gamle By

Den Gamle By i Aarhus udvider med 3600 m2 og etablerer et historisk bykvarter og havnemiljø, der skildrer tiden fra 1870-1940.

Ombygning af NIMB i Tivoli

Et af Københavns mest fashionable forlystelsessteder, den 100 år gamle NIMB-bygning i Tivoli, undergik frem til 2008 en total ombygning på 3.000 m2.

Moderne lejligheder i Ørestaden

Ørestadshuset, som er placeret på C.F. Møllers Allé midt i Ørestad City, har et helt unikt udtryk på grund af de moderne forskudte altankarnapper. Bygningen indeholder 127 ejerlejligheder.

Dannerhuset - Udbygning og renovering

Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med en gennemgribende renovering og opgradering af Dannerhuset, en privat organisation for kvinders rettigheder.

Aarhus Tech - Renovering og modernisering

Aarhus Tech ønskede at at skabe et åbent, inspirerende og udviklende studiemiljø ved  Campus på Hasselager Allé - med nyt Center for Autoteknologi CfA, der skulle give mekanikeruddannelsen mulighed for at udvikle sig.

Vendsyssel Teateroplevelseshus

Hjørring Kommune og Realdania har igangsat opførelse af et nyt, innovativt teater- og oplevelseshus i Hjørring. Tanken med det nye hus er, at det udover Vendsyssel Teater også skal kunne rumme andre kulturelle foreninger og aktiviteter.

Teknisk Skole Silkeborg

Den nye Tekniske Skole i Silkeborg skal indeholde nye lokaler og faciliteter til følgende uddannelser: HTX, Auto med bil-, karosseri- og vognmalerværksteder, Hotel & Restaurant for kokke og tjenere, Håndværk & design for malere, murer, tømrer, smede, skilteteknik og elektrikere.

Boligsocial indsats i Boligforeningen Munkebo

På grund af en meget blandet beboersammensætning og et multietnisk kulturelt miljø har der i Munkebo været specielt fokus på de boligsociale forhold. Erfaringerne fra projektet viser, at en bygherreleverance som boligsocial indsats vil kunne tilføre en afdeling værdi i forbindelse med gennemførelse af et byggeri eller en renovering såvel i forbindelse med projektets udførelse som efter aflevering. Beboerhuset (330 m2) var afslutningen på den fysiske realisering af helhedsplanen (600 lejligheder) i perioden 2008 – 2010.

Nyt tag

Boligadministrationen Mønbo udskiftede i 2009 tagbelægningen på boligerne på Ny Ørnbjergvej 2-58 i Stege.

Kulturhus og bibliotek i Nordvest

Vi var proceskonsulenter i udviklingen af fremtidens kulturhus i Nordvest. Det handler bl.a. om udarbejdelse af program, borgerinddragelse og generel bygherrerådgivning.

Motorring 3

Færdselsårerne omkring vores hovedstad er ofte stærkt overbelastede i myldretiden. Motorring tre har i mange år haft stigende kapacitetsproblemer. Trafikken er steget fra 45.000 køretøjer per døgn i 1990 til 125.000 i 2005. Et byggeri med en projektsum på 340 millioner euro skal mindske trængslen.

Handicaporganisationernes Hus

Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af domicilbyggeriet ”Handicaporganisationernes Hus”.

Udbygning af Holsted Skole

Det er 10 år siden, Holsted Skole blev taget i brug. Allerede på det tidspunkt vidste man, at skolen var for lille. Siden er den løbende blevet udbygget, og torsdag, den 30. april 2009 var der rejsegilde på den sidste etape af udbygningen af Holsted Skole.

Hjem Kære Plejehjem

Hvilken farve har livskvalitet? Og kan man flytte sit hjem? Det er spørgsmål, vi som bygherrerådgiver for Gentofte Kommune har stillet til borgere og andre interessenter på en række åbne temamøder om fremtidens ældreboliger.

Helhedsplan for Gjellerupparken og Toveshøj

Et komplekst forandringsprojekt i Danmarks største almene boligområde Gellerupparken og Toveshøj i Aarhus, hvor Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i fællesskab vil ændre et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel med nye boligtyper og skabe vækstcentre for erhverv og kommunale arbejdspladser.

Renovering af almen boligbebyggelse i Vordingborg

Beboerne i 8 af Arbejdernes Boligselskabs boligblokke i Vordingborg får helt nye køkken- og badefaciliteter.

Administrationsbygning, Grøndalsvej 1

Den nye tilbygning til administrationsbygningen på Grøndalsvej 1 stod færdig i 2012. Med energivenlige løsninger er bygningen blandt Danmarks første kontorbygninger med klassificeringen 0-energihus.

DTU vil være en bæredygtig campus

Fremover skal alle DTU’s byggeprojekter gennemføres med bæredygtighed som ledende princip og nybyggeri skal certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB. Rambøll er bygherrerådgiver på omstillingen.

Forbedring af de musikalske forhold på Hvidovre Musikskole

Nye akustiske forhold i de klasselokaler, der bruges til musikundervisning skal sikre endnu bedre musikundervisning til musikskolens elever.

Nyt kontordomicil til Alfa Laval Danmark

Skanska Øresund A/S vil opføre en 3-etagers bygning på 3.651 m2, der skal fungere som kontordomicil for Alfa Laval Danmark. Bygningen, som er beliggende i Søborg, opføres som lavenergiklasse 2.

Nordeas hovedkvarter flytter til Ørestad

Nordens største bank, Nordea, flytter dele af sit danske hovedkvarter fra Christianshavn til Ørestad Nord i et nybygget domicil. Rambøll er bygherrerådgiver.

DGI-huset i Herning

DGI-huset Herning, der blev indviet i 2010, er byens hidtil største byggeri og består af vandkulturhus, sundhedscenter hotel, bibliotek, mediehus og boligkompleks. Byggeriet er 30.000 m2 stort og har en værdi af en halv milliard kroner. Rambøll var bygherrerådgiver.

Rambølls domicil i Aarhus

Moderne, kunstnerisk og arkitektonisk byggeri, der fremmer tværfaglig vidensdeling med social, klimatisk og økonomisk bæredygtighed som vigtige fokusområder i byggeriet.

Nyt Neurorehabiliteringshus, Glostrup Hospital

Glostrup Hospital er Region Hovedstadens specialhospital indenfor neurorehabilitering. Det ny Neurorehabiliteringshus skal danne de unikke rammer for behandling af patienterne på et højt specialiseret og tværfagligt niveau, samt medvirke til at øge livskvaliteten for de indlagte patienter.

Herning Gymnasium udvidelse

Udvidelse af Herning Gymnasium med opførelse af ca. 5.500 -6.000 m² nye bygninger til multiområde, undervisningslokaler, idrætsfaciliteter, musiklokaler og personalefaciliteter.

Gellerupparken: Fra belastet område til attraktiv bydel

Et komplekst forandringsprojekt er i gang i Gellerupparken og Toveshøj uden for Aarhus i Jylland, hvor man vil ændre et ghettoområde til en attraktiv bydel.

Ny bymidte i Lyngby

Lyngby Bymidte skal fornyes og forvandles til et område med erhverv og boliger. I den forbindelse har arkitektfirmaet PLH i samarbejde med bygherren skitseret en spændende centerløsning, herunder ca. 7000 m² nye butikker, 3000 m² kontorer og 1000 m² boliger.

To testcentre for Vestas Blades

Rambøll Danmark har været totalrådgiver for Vestas i forbindelse med opførelse af to testcentre for Vestas Blades i henholdsvis Lem, Danmark og Isle of Wight, UK. Projektet i UK blev løst med Ramboll UK som underrådgiver på alle discipliner.

Trafik- og landskabsplan for Tankefuld

Tankefuld er byudviklingsområde i Svendborg Kommune. Opgaven var at bevare områdets landskabs-, natur- og kulturkvaliteter og skabe en samlet identitet for de enkelte naturområder. Landskabet ved Tankefuld skal være identitetsskabende og give mulighed for både et passivt og aktivt friluftsliv for hele Svendborg.

Combined cycle-anlæg i Viborg

Kraftvarmeværket i Viborg er et af de største i regeringens planer om at decentralisere energiproduktionen

Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme, der blev etableret pr. 1. januar 2006, har overtaget ejerskab, drift og forvaltning af Københavns Kommunes ejendomme og lejemål. Ejendomsporteføljen tæller ca. 750 ejendomme og 570 lejemål, bestående af administrationsbygninger, skoler, fritidsinstitutioner, daginstitutioner, kulturbygninger og brandstationer mv. Københavns Ejendomme skal i 2006 have udført ca. 400 vedligeholdsopgaver til en samlet værdi af ca. 300 mio. kr.

Urban Mediaspace Aarhus – Dokk1, Den Centrale Havnefront

Urban Mediaspace Aarhus  - Dokk1 er det største anlægsprojekt i Aarhus Kommunes historie. Centralt placeret på de bynære havnearealer omdanner projektet det industrielle havnemiljø til et nyt og levende byrum, som skaber dynamisk sammenhæng mellem byen og vandet.

Halsnæs boligselskab afd. 25-02 fjernvarmerør

Projektet drejer sig om en omfattende udskiftning af fjernvarmerør i en bebyggelse på 137 boliger, der tilmed skal have udskiftet brugsvandsvekslere. Projektet er et led i en overordnet fremtidssikring af bebyggelsen.

Esbjerg Psykiatri

Rambøll og Arkitema er totalrådgivere på udbygningen af psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg.

Frederikshuset, Fredericia C

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær og med et af de første byggerier i området, var det vores mål at statuere et eksempel, som skulle efterleve den overordnede plans intentioner og visioner. Ydermere fordrer planen nye innovative tiltag, med en forfriskende og konsekvent tilgang til moderne bybygning.

Rask Mølle Skole

Bygningen er overskueligt indrettet med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog og inspirerende læringsmiljøer.

Rise plejehjem

I alt 84 boliger samles i syv store bofællesskaber. Som billede er brugt den firlængede gård. De 12 boliger i hver gård er organiseret omkring en indre have, et læ fyldt gårdrum, hvor basale sanser stimuleres helt tæt på den private bolig og fællesarealerne.

To store rammeaftaler med PostNord

Logistik- og godsmarkedet er i vækst, og derfor arbejder PostNord løbende med optimering af bygninger for at sikre en fleksibel infrastruktur, som kan imødekomme volumen-stigninger inden for gods og pakker.

IKT-specifikationer strømliner digitale leverancer hos Ørsted

Rambøll har designet et IKT-aftale set-up til Ørsted. Skabelonen er skræddersyet til Ørsteds behov og skal sikre, at digitale leverancer fra Ørsteds rådgivere er ensartede.

Bestseller A/S – Logistikcenter Nord

Bestseller-koncernen opfører et nyt logistikcenter ved Haderslev, som skal stå for varedistributionen af Bestsellers produkter til hele Europa. Rambøll er bygherrerådgiver og projektleder på projektet – Rambølls rådgivningsydelser omfatter bl.a. lagerlogistik, bygnings- og anlægsdesign, udbudsgrundlag for maskinelt udstyr, projekt- og byggeledelse samt indarbejdelse af bæredygtighed. Arkitektfirmaet C.F. Møller står for arkitekt- og landskabsarkitektarbejder.

TV SYDs nye mediehus, Nordic Synergy Park

Medievirksomheden TV SYD bygger ny, regional tv-station i den nye videnpark Nordic Synergy Park i Kolding. Rambøll er bygherrerådgiver på mediehuset, der bliver en af Danmarks mest moderne bygninger til produktion af tv nyheder.

VR-simulator fremmer bæredygtig adfærd på byggepladsen

Med et ønske om at minimere arbejdsulykker og gennemføre et Svanemærket byggeri valgte 5E Byg A/S at bruge Rambølls 3D træningssimulator til træning af adfærd på byggepladsen i forbindelse med opførslen af en række boliger på Ørestads Boulevard 49 i København. Det digitale værktøj fremmer et sikkert og stabilt arbejdsmiljø og understøtter bæredygtige retningslinjer i byggeriet ved at informere alle på byggepladsen om, hvad det vil sige at bygge efter Svanemærkets principper. 

Gentofte Kommune "Det gode liv i nye rammer" - Bygherrerådgivning

Det gode liv - i nye rammer - er overskriften på indsatsen for at modernisere Gentoftes sociale institutioner, bo- og døgntilbud. Gentofte Ejendomme har under overskriften 'Det gode liv - i nye rammer' iværksat en storstilet moderniseringsplan for kommunens sociale institutioner. I projektet afdækker vi de nuværende boligers og institutioners fysiske potentiale og begrænsninger - og vi tegner et billede af fremtidens bolig- og institutionsbehov for kommunens borgere med særlige udfordringer. Boligerne reguleres efter almenboligloven.

Navitas

Navitas - Aarhus' nye centrum for energi, innovation og uddannelse – er blevet indviet i september 2014 og huser mere end 2500 studerende, undervisere, forskere og iværksættere.

Korskærparken og Sønderparken, Fredericia

Med helhedsplanerne for Sønderparken og Korskærparken i Fredericia er de eksisterende boligområder ikke blot renoveret men videreudviklet til moderne og tidssvarende bydele. Projektet er et eksempel på, hvordan man med helhedsplanlægning kan løfte nedslidte boligområder til at blive bæredygtige bydele gennem en beboerdemokratisk proces.

DGI Parken Herning

DGI Parken i Herning kommer til at bestå af et vandkulturhus, sundhedscenter, hotel, bibliotek, mediehus, boligkompleks og parkeringskælder. Rambøll er bygherrerådgiver på det 10.000 m2 store vandkulturhus.

ARLA domicil

Den 5 etagers høje kobberbeklædte bygning samler alle ARLA’s administrative funktioner under et tag. Bygningen har en smuk indplacering i Sønderhøj-området og svæver over et udvendigt vandbassin. Indvendig snor en gennemgående rampe sig op gennem bygningen og rundt om et atrium indenfor.

Cirkelbroen: Mesterligt designet bro forbinder København

Cirkelbroen er tegnet af den prisbelønnede kunstner Olafur Eliasson og giver fodgængere og cyklister mulighed for at krydse Christianshavns Kanal med stil. Broen åbnes horisontalt som en svingbro når store skibe skal passere.

DR Domicil - Mediehus i verdensklasse

Med sine fire unikke segmenter, et samlet areal på over 100.000 m2 og de nyeste faciliteter inden for moderne medieproduktion er DR Byen blevet en kreativ højborg i Ørestaden. 

Fleksibel modtagelse for Sygehus Thy Mors

Fokus på sammenhæng mellem eksisterende- og nybyggeri har været afgørende for Region Nordjyllands nye akutmodtagelse i Thisted.

Akutmodtagelse til Slagelse Sygehus

Professionel behandling i integreret akutmodtagelse vil om få år komme borgerne i Slagelse og omegn til gode.

Sprotoften, Nyborg

Helhedsplanen for Sprotoftens afdeling 1-5 omfattede en totalrenovering af afdelingerne, samt af udearealer i en stor parkbebyggelse fra 1950’erne.

Dansk Supermarked Højlager i Aarslev

Dansk Supermarked A/S opfører 50.000 m2 non-food højlagre og sorteringsbygninger i Aarslev

AAB og Rambøll i fællesprojekt om digitale opmålinger

Boligforeningen AAB gennemfører digitale opmålinger for at identificere potentielle muligheder for omkostningsreduktioner. Opmålingerne indebærer 3D-scanning og 3Dmodellering af op til 2.000 bolig- og erhvervslejemål. Sammenlagt er der tale om et mængdeudtræk af bygningsdele for i alt ca. 200.000 kvm. 

Operaen

Projektets mål har været at opføre en operabygning i verdensklasse med hensyn til akustik, teknik og arkitektur.

Sønderparken: Fra udsat boligområde til socialt bæredygtig bydel

Beboerinddragelse i alle processer har været afgørende for, at Sønderparken i Fredericia i dag fremstår som et trygt, attraktivt boligområde, som beboerne føler ejerskab for og udtrykker stor tilfredshed med. Både lejligheder og udearealer har fået et markant løft, som har fjernet bydelen fra ghettolisten.  Projektet er nomineret til Renovérprisen 2019.

Betty Nansens Allé

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Renovering af Herning bymidte

Rambøll har over flere etaper varetaget planlægning, projektering og udførelse af gågaderenovering for Herning Kommune. Senest etape 4, som er den primære gågadestrækning. Projektet er udført i samarbejde med Herning Vand og andre ledningsejere. 

Gentofte genbrugsstation - bæredygtighed og formidling i fokus

Gentofte genbrugsstation er en del af den nye generation genbrugsstationer i Danmark. Her vægtes formidling og bæredygtighed lige så højt som placeringen af affaldscontainere.

Rambøll designer nyt alment boligbyggeri med fokus på fællesskabet

Det gode naboskab er omdrejningspunkt, når Rambølls arkitekter projekterer Brohuset med 58 spritnye almene boliger centralt i Ringsted. 

Arla Foods Innovation Centre

Arla Nativa er Arla Foods Global Innovation Centre, som er centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Centeret er fysisk placeret i Agro Food Park i Aarhus N, men er et markant center for hele Danmarks landbrugs- og fødevareudvikling.

Katrinedals Skole - Udvidelse af folkeskole for Københavns Kommune

Katrinedals Skole er blevet gennemgribende renoveret og udvidet, så den i dag fremstår som en topmoderne, fleksibel og fremtidssikret ramme for kreativ undervisning. Udbygningen omfatter 3.500 m2 nybyggeri med udskolingsbygning, EAT/madskole, science-områder, faglokaler til bl.a. fysik, natur & teknik, musiklokale, øvelokaler, amfitrappe/samlingsrum til skoleforestillinger og fremlæggelse m.m. Ud over selve skolebyggeriet omfatter projektet en ny bygning for skolefritidsordning samt istandsættelse og udbygning af Brønshøj Sportshal til fælles hal for skolens idrætsundervisning samt en række af områdets sportsklubber og fritidsbrugere.

Rambølls hovedkontor

Visionen for Rambølls domicil i Ørestad er, at det skal være et helhedsorienteret og bæredygtigt referenceprojekt. Derfor har domicilprojektgruppen i samarbejde med Rambølls mest erfarne folk på området arbejdet på at få så mange bæredygtige løsninger som muligt ind i projektet.

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites