Byggeri

I Rambøll arbejder vi tværfagligt. Arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører arbejder side om side med fælles ansvar og fælles mål for at skabe den bedste helhedsløsning for kunden.

De to discipliner kører tæt parløb fra begyndelsen og hele vejen igennem alle projektfaser i et projekt. Med de to rådgivningsdiscipliner i samme hus opnås en gensidig tværfaglig forståelse, som gør Rambøll i stand til at stille med stærke ’full service’ hold, der optimerer hele byggeprocessen.

Atrium set fra gangbroen på 2. sal.

Kontakt

Ronni Holm Dam

COUNTRY MARKET DIRECTOR, BUILDINGS
T: +45 5161 6119
Brigitte Jarberg

Brigitte Jarberg

Senior Director, Large Projects
T: +45 5161 6491

Bjarne J. Rasmussen

Senior Direktør, Life Science, Industry & Client Consultancy, Management
T: +45 5161 6464

Eva Ravnborg

COUNTRY MARKET DIRECTOR, ARCHITECTURE & LANDSCAPE
T: +45 6035 2152
Bjarke Curtz Jansen

Bjarke Curtz Jansen

Senior direktør, Specialised Engineering
T: +45 5161 6177

Johan Brandstrup Fegar

Senior direktør, Industry & Buildings
T: +45 5161 2368

Integreret design

Rambøll varetager bygherrens behov i alle design- og projekteringsfaser. Vi kalder det integreret design. Den tilgang er der flere fordele ved:

Enkelhed, fordi den samlede designopgave løses med én partner og kun én kontaktperson, som er tæt på projektet i alle faser. Én bygherre – én rådgiver. Det gør dialogen nem og processen smidig og effektiv – både for bygherre og for de øvrige parter i projektet.

Høj kvalitet, fordi arkitekt og ingeniør fra projektets begyndelse har en fælles forståelse af opgavens karakter. Det giver rum for løbende, kreative og iterative processer, hvor flere løsningsmuligheder prøves af, og den bedste løsning findes. Samtidig er projektets bygbarhed sikret fra start, så der er overensstemmelse mellem intentionerne på tegnebrættet og den praktiske udførelse, hvor der er taget højde for grænseflader. Dermed sikres bygherre ’value for money.

Sparet tid, fordi de forskellige fagligheder har direkte adgang til hinanden i den daglige dialog og nemt kan afklare projektdetaljer. Projektering foregår i ét hus, af kolleger der kender hinanden i forvejen, har en fælles tilgang til opgaven og arbejder efter veldefinerede processer på samme platform. Den tidlige og tætte koordinering sikrer desuden, at bygbarheden af projektet er medtænkt fra starten, idet vores løbende tværfaglige kvalitetssikring minimerer rettelser og fejlprojektering.

Tryghed, fordi Rambøll har al ekspertise ’in house’ og det i en volumen, som sikrer projektbemanding til hver en tid i alle byggeriets faser.

Sikkerhed i prissætningen, fordi det tætte parløb mellem arkitekt og ingeniør i projekteringsfasen medfører bedre kvalitetssikring og dokumentation, hvilket minimerer risici for fordyrende fejl ude på byggepladsen i opførselsfasen.

Mangeårigt og inspirerende design

Dagens globale udfordringer kræver innovative løsninger inden for byggeri – både med hensyn til funktionalitet og design. Reelt bæredygtige bygninger og byer kræver integrerede, tværfaglige designløsninger til at løse alle de komplekse og indbyrdes forbundne aspekter af byggeri.

Hos Rambøll stiller vi spørgsmål ved den måde tingene gøres på for at optimere det endelige resultat. På grund af vores stærke nordiske rødder, betragter vi bæredygtighed som en naturlig del af alle vores projekter og designer blandt andet CO2-neutrale byggerier.

Virtuelt design og konstruktion

Vi bruger computerunderbaserede teknikker til at gengive bygninger i 3D, hvilket giver bedre muligheder for at implementere og vurdere beslutninger og ændringer, inden selve byggeriet indledes.

Rambøll har ført an i brugen af en række avancerede computerbaserede designteknikker i byggeri. Vi har en unik tilgang og stor erfaring med at bruge BIM modeller og kombinere disse med analyseteknikker.

Projektledelse og bygherrerådgivning

Det kræver en masse erfaring at designe og projektere en bygning i forhold til specifikation, tidsplan, budget – og sikre, at alle interessenter er tilfredse med processen. Vi brænder for altid at levere det bedst mulige resultat, og vi udfordrer status quo for at sikre maksimal værdiskabelse i ethvert projekt.

Vi leverer bygherrerådgivningstjenester og projektledelse i alle dele af byggeprocessen og arbejder med Local Partner – Global Knowledge-princippet: Vi er overbevidst om, at en lokal tilstedeværelse er vigtig – både for at udvikle stærke relationer med vores kunder – men også for fuldt at forstå de lokale forhold, der påvirker den service, vi leverer. På samme tid er det en fordel for de projekter, vi arbejder med, at vi er en stor organisation med global rækkevidde, som kan sammensætte sin kollektive ekspertise på tværs af organisationen.
 

Fakta:

  • Vi har mere end 3.000 specialister i byggeri over hele verden
  • Vi har en førende position i de nordiske lande inklusiv Storbritannien 
  • Vores spydspidsydelser omfatter bygningskonstruktion, maskinteknik og elektroteknik
  • Vores største kunder omfatter arkitekter, entreprenører, bygherrer og andre private virksomheder – såvel som offentlige kunder, herunder kommuner, statslige organisationer, hospitaler og universiteter.

Publikationer

Bygninger for en bedre fremtid - engelsk brochure

Læs eller download engelsk brochure om Rambølls ydelser inden for byggeri

Laboratorieteknik

Rambølls Pharma-afdeling har højt kvalificerede specialister inden for laboratorieteknik med stor teknisk viden og erfaring fra opgaver for den pharmaceutiske industri. Læs mere i folderen om laboratorieteknik

Production Facilities Overseas

Læs om vores koncept for virksomheder, der ønsker at etablere produktionsfaciliteter i udlandet (engelsk publikation)

Højhusbyggeri

Rambøll har stor erfaring inden for design af højhuse. Læs mere om et udvalg af de projekter Rambøll har været involveret i her.

Projekter

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Mærsk Tårnet - Panum Instituttet

Mærsk Bygningen med det iøjnefaldende Mærsk Tårn er på mange måder et forskningsbyggeri ud over det sædvanlige. Krav til fleksibilitet og sikkerhed har resulteret i innovative løsninger.

Bella Sky hotel

Bella Hotel - hotellet, som hælder og snor sig

Bella Sky Hotel i Ørestad trodser tyngdekraften og hælder i en 15 graders vinkel - og tilbyder en formidabel udsigt: To tårne læner sig i hver sin retning i en vinkel som er næsten fire gange større end Det Skæve Tårn i Pisa.

Musikkens Hus i Aalborg - aftenbillede

Musikkens Hus: Harmonisk samspil i helstøbt kulturhøjborg

Arkitektonisk og byggeteknisk spiller det ydre og det indre i særdeleshed sammen i Musikkens Hus i Aalborg, der med sin rå betonfremtoning og høje krav til akustik bidrager til byens kulturudvikling og skaber muligheder for at tiltrække internationale kunstnere.

Dokk1 i Aarhus. Foto: Adam Moerk.

Urban Mediaspace Aarhus – Dokk1, Den Centrale Havnefront

Urban Mediaspace Aarhus  - Dokk1 er det største anlægsprojekt i Aarhus Kommunes historie. Centralt placeret på de bynære havnearealer omdanner projektet det industrielle havnemiljø til et nyt og levende byrum, som skaber dynamisk sammenhæng mellem byen og vandet.

Museet for Søfart i Helsingør, set fra bunden af dokken mod konferencebroen

Museet for Søfart i Helsingør

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

 Skoleparken

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter.

Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites