Bæredygtighed

I Rambøll arbejder vi med at skabe helhedsorienterede og holdbare løsninger gennem en tværfaglig tilgang til projekter. Vi trækker på alle Rambølls specialister, fra ingeniører og økonomer til arkitekter og antropologer. Vi udvikler vores projekter, så de giver mest mulig mening for både samfundet, totaløkonomien, miljøet og for os mennesker i det byggede miljø.

Kontakt

Mikkel Hyldig

Afdelingsleder, Bæredygtighed, indeklima og commissioning - Vestdanmark
T: +45 5161 0271
Andreas Qvist Secher

Andreas Qvist Secher

Chief Consultant
T: +45 51612270
Pernille Louise Klausen

Pernille Louise Klausen

Client Advisor and chief sustainability consultant
T: +45 51618405

Den gode forretning

Vi guider vores kunder igennem landskabet af begreber, mærkninger, tilgange og certificeringer for byområder, byggeri og produkter anvendt til bæredygtige byggeri. Vi samler projektparter og relevante fagdiscipliner så tidligt i processen som muligt. Dermed får vores kunder de bedste forudsætninger for at få realiseret ambitioner indenfor bæredygtighed – uanset om den gode forretning baseres på eksempelvis en reel certificering eller en skræddersyet strategi for projektets bæredygtighed. Vores specialister har fokus på, at bæredygtighed bliver integreret fra begyndelsen og systematisk bliver indarbejdet, fastholdt og udviklet gennem projektet.

Vi fokuserer på gennemsigtighed omkring de løsninger, som skal være med til at sikre kvaliteten af opførelse, drift og det færdige byggeri i et totaløkonomisk perspektiv. Vi sørger dermed for, at totaløkonomien går hånd i hånd med de andre bæredygtige aspekter.

På forkant

Rambøll er blandt pionererne, når det gælder bæredygtighed inden for byggeri, og vi baserer vores rådgivning på solid erfaring og dyb, faglig indsigt. For eksempel er vi blandt de tre oprindelige initiativtagere til etableringen af den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark (DK-GBC), der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Vi er medudviklere når DGNB systemet opdateres og udvikles – både i det tekniske indhold i manualerne, i uddannelse og i undervisning, samt i pilotfaser, hvor nye systemer afprøves i praksis.

Rambølls Liveable Building Concept

Grundprincipperne i Rambølls arbejde med bæredygtigt byggeri danner fundamentet for udviklingen af vores Liveable Building Concept. Vores koncept har fokus på kontektuelt design inden for de kulturelle, fysiske og sociale dimensioner. Vi stræber efter, at det enkelte byggeri bidrager til samfundet og sammentænker det fysiske miljø med de faktorer, som skal sikre menneskers velvære. Vi tager udgangspunkt i, at livet i og mellem bygninger skal afspejles i de funktioner og strukturelle designtiltag, der er gjort i overgangen mellem bygningen og byrummet, mellem inde og ude. Eksempelvis kan det betyde, at identificering af behovet for liv omkring bygningen er tænkt sammen med placering af byrumsinventarer og naturelementer.

Tværfagligt samarbejde i Rambøll

I Rambøll har vi mange forskellige specialister med dyb faglig viden, som vi samarbejder med om at udvikle vores projekter inden for bæredygtigtigt byggeri. Gennem Rambøll Danmarks Videncenter for Bæredygtigt Byggeri holder vi os ajour med den nyeste viden, og sikrer dermed, at vi på tværs af Rambøll kan levere de ydelser, vores kunder efterspørger. Vi videndeler og samarbejder også i vores internationale bæredygtighedsnetværk, som inspirerer og udfordrer de måder vi arbejder med bæredygtighed. Gennem vores omfattende netværk trækker vi på en bred vifte af specialister, som kan bidrage til at løse opgaver, så vi dermed fremmer kvaliteten og bæredygtigheden i vores projekter.

Læs mere

E-bog om bæredygtige samfund: 3 steps for resilient cities.

Hos Rambøll arbejder vi inden for hele spektret af transformerende by-tjenester. Vores e-bog bringer dig viden om socioøkonomi og inddragelse af interessenter.

Klik her og download vores e-bog:3 steps for resilient cities.

Liveable buildings concept brochure

Download engelsk brochure om 'liveable buildings concept' (PDF)

Bæredygtige byggeprodukter

I Rambølls holistiske tilgang til bæredygtighed tages der udgangspunkt i materialers livscyklus fra udvinding til genanvendelse. Læs mere i vores brochure om bæredygtige byggeprodukter her (PDF)

Relaterede projekter

LEGO Kornmarken Campus: Komplekst campus-byggeri i træ

LEGO-koncernen opfører endnu et campus-byggeri med innovation og samarbejde som omdrejningspunkter. I det nye Kornmarken Campus kommer arbejdet med kreativ innovation af LEGOs farvestrålende, glatte plastbyggeklodser, til at ske i et rustikt træhus. Det hviler nemlig på 105 stk. 15 meter høje fritstående, ubehandlede limtræssøjler. 

Fælleshuset i Kanalbyen i Fredericia: Demonstrationsprojekt af CO2 effektiv betonkonstruktion

Rambøll udvikler et demonstrationsprojekt, hvor vi ønsker at vise, hvor CO2 effektivt man kan bygge i beton. Målet er at bygge et 150 m2 fælleshus med et CO2 fodaftryk på mindre end 5 kg CO2/m2 eq om året for bygningsdele og drift tilsammen.

Plant et frø for nye fællesskaber

Plant et frø for nye fællesskaber

Projektet handler om at undersøge, hvordan man kan skabe nye fællesskaber i almene boligafdelinger på nye måder. Vi sender tre projekthold ud til tre forskellige almene boligafdelinger.

Nyt bæredygtigt rådhus i Middelfart

Det nye rådhus i Middelfart er DGNB-platincertificeret og projektet er udvalgt til Klima100-publikationen, udgivet af Realdania og Sustania, der samler landets 100 bedste klimaprojekter

Visualisering af Green Solution House

Green Solution House

Green Solution House er det fremtidige navn for Hotel Ryttergården i Rønne, der energirenoveres og udbygges til et moderne konferencecenter på ca. 4.400 m2, som ligger på en 65.000 m2 grund. Projektet omfatter blandt andet 36 hotelværelser, en restaurant og en ny og fleksibel konferencesal med mødecenter og plads til op til 350 deltagere.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites