Social Sustainability & Behaviour Impact

Bygninger udgør en grundlæggende del af vores liv: de bidrager til udformningen af vores samfund og daglige aktiviteter. Når vi tilbringer 90% af vores tid indendørs, påvirker det byggede miljø i høj grad vores helbred, trivsel, præstation og sociale interaktioner. I Rambøll har vi en forpligtelse til at levere bæredygtige og innovative løsninger, der sætter mennesket i centrum.

Kontakt

Andreas Qvist Secher

Andreas Qvist Secher

Chief Consultant
T: +45 51612270
Ole Dau Mortensen

Ole Dau Mortensen

Senior Sustainability Specialist (Game app developer)
M: +45 51 61 25 48
Camila Forero Bordamalo

Camila Forero Bordamalo

Social Sustainability Specialist
T: +45 51 61 32 41
Andreas Kristensen

Andreas Kristensen

Software Engineer – Game developer
M: +45 5161 1489

Download app - stop COVID-19 smitte i kontorer

Spillet i appen simulerer hverdagssituationer i og omkring bygninger, som kan skabe viden om, hvordan COVID-19 smitte undgås:

  • Kommer snart til iPhone / på App Store.

Se også app mod smitte på byggepladser her.

Video 1: Prevent Infection offices (Forebyg smitte kontorer)

I Rambøll arbejder vi med flere forskellige aspekter af social bæredygtighed, bl.a. Post Occupancy Evaluation og bæredygtig adfærd. Rambøll har en stor viden inden for disse emner og bestræber sig på at levere ydelser som har en bæredygtig global påvirkning.

Vi skræddersyr de helt rigtige løsninger til vores kunder og leverer ydelser som giver mest mulig værdi. Vi samler de rigtige specialister, som kan bidrage med stor viden inden for emnerne.

Vores produkter kan eksempelvis være med til at skabe en bedre proces for onboarding af ansatte, Facility Management, bruger-evaluering omkring bygningers performance vedr. trivsel samt bæredygtig adfærd.

Bæredygtig adfærd i og omkring bygninger

3D adfærdsspil - Gamification 

Rambølls mål er at inspirere og motivere individer til at ændre adfærd i en mere bæredygtig retning. I vores koncepter har vi fokus på at opnå adfærdsændringer uden brug af påbud og advarsler. Vi har tværtimod gode erfaringer med Gamification og Nudging, hvor adfærdsændringen opnås gennem en inspirerende og motiverende proces.

Koncepterne giver bygningsejere og virksomheder mulighed for positivt at præge bygningens brugere eller virksomhedens ansatte i en bæredygtig retning. Hertil kommer, at de ønskede adfærdsændringer kan bidrage positivt til alle tre bundlinjer, økonomisk, socialt og miljømæssigt, gennem reduceret spild, fokus på anti-diskriminering og mindre energiforbrug. 

Modtagere af konceptet kan være bygningsejere og virksomheder med kontorer i alle størrelser, skoler, sport-events, hospitaler mv. Koncepterne er meget skalerbare og kan relativt nemt skræddersyes til det ønskede behov.  

Ændringer af adfærd i en mere bæredygtig retning kan bidrage til flere af FN’s verdensmål/delmål, UN Sustainable Development Goals. Eksempelvis har mål nr. 4 fokus på at udbrede viden omkring bæredygtig udvikling. Det defineres bl.a. ved at ”inden 2030 skal alle have tilegnet sig viden/færdigheder indenfor bæredygtig udvikling.”

3D adfærdsspil - Sustainable Challenge Game (SCG)

Spillet for bæredygtig adfærd er med til at øge vidensniveauet og skabe opmærksomhed omkring klima, sundhed og miljø. Spillet understøtter individer til mere rationelle og bæredygtige beslutninger i deres hverdag - både på arbejdet og i hjemmet. 3D adfærdsspil kan skræddersys til alle målgrupper, og det kan skaleres til virksomheder i alle størrelser.

Vores 3D spil for bæredygtig adfærd kan produceres i to formater. I det ene format bliver brugeren guidet igennem spillet, som det ses i vores COVID-19 apps. I det andet format kan brugeren selv gå på opdagelse i de miljøer, spillet er bygget op omkring.

Gamification og game-based learning

Vores metoder er bygget op omkring gamification, herunder game mechanics elementer samt game-based learning aspekter. Her arbejder vi eks. Med dimensioner som levels, belønning, user choice, tid, samarbejde og avatar personalisering.   

Spillet kan nemt tilrettes kundens ønsker og behov inden for eksempelvis minimering af energi -og ressourceforbrug samt klimamålsætninger. 3D bygningsdesignet kan skræddersyes til den specifikke kontekst så bygningen bliver mere autentisk for brugere af bygningen.

Video 2: Sustainable Challenge Game (SCG) – Foreløbig demo version – Generisk bygning. Kan udføres som kontekstuel design i dialog med kunden.

Sustainability in sport

I Rambøll arbejder vi også med bæredygtighed i sportskontekster og forskellige events. I denne sammenhæng er et af de overordnede mål at mindske sportsklubbers og events’ samlede CO2 aftryk samt at arbejde med grønne indkøb. Og yderligere kan vi også bistå den kommunikative del med fortællingen om de bæredygtige tiltag, som er blevet mobiliseret.

Projektreference: Affaldssortering og bæredygtig adfærd skal gå hånd i hånd med idrætsarrangementer (åbner DGIs site i nyt vindue)

Post Occupancy Evaluation (POE)

Post Occupancy Evaluation er en evaluering af brugeroplevelse. POE er effektiv til at forstå, hvordan bygninger og byer klarer sig i henhold til brugernes behov og brug. POE-rammerne er sammensat af et sæt værktøjer og metoder, som blandt andet består af spørgeskemaer, interviews og observationer, fokusgrupper, workshops, hvor brugere vurderer ydeevnen og indvirkningen af det byggede miljø på deres livskvalitet. Det afslører, hvordan design og vedligeholdelse af bygningerne påvirker brugernes daglige oplevelse, trivsel og produktivitet, f.eks. hvilke områder, der skal forbedres, og hvilke tiltag der skal prioriteres.

POE leverer nøgleinformation til optimeret beslutningstagning om bygningsdesign, investering, vedligeholdelse og drift ved at identificere faktorer til brugertilfredshed, sundhed, velvære og maksimering af ROI i denne sammenhæng. Ved at tilbyde en ramme for den systematiske og fortsatte evaluering af det byggede miljø, skaber POE en feedback-loop for bedre bygninger, der muliggør evidensbaseret design, bruger selvstændighed og optimering.

POE kan altså bidrage til at bygge bro mellem ydeevnen mellem designintentioner, bæredygtighedsmål og hvordan bygninger fungerer i brug, øge forståelsen for brugernes behov og samtidig understøtte dokumentationen for social værdiskabelse af projekter. Ved at indsamle data om brugernes oplevelse hjælper POE med at kontrollere, om bygningerne opfylder deres formål; finde ud af, om skolerne understøtter lærings- og undervisningsprocesser korrekt, om hospitaler opretholder patienternes helbredelsesforløb, eller om kontorer øger personalets produktivitet.

COVID-19 APP 

Rambøll har netop lanceret to 3D simuleringsspil, der skal mindske spredningen af coronavirus på henholdsvis byggepladser og kontorarbejdspladser. Spillene kan hentes gratis til Android og for appen ang. byggepladser også til iPhone og kan også afspilles via web-version via Google Chrome, Firefox og Microsoft Edge (virker ikke på Internet Explorer). Appen for kontorer kommer snart til iPhone også.

’Prevent Infection office’ og ’ForeBYG smitte’ er Rambølls bidrag til den fælles indsats mod smittespredning.

ForeBYG smitte app til Byggepladsen finder du her.

Relaterede ydelser

3D laser scanning og survey

Digital bygherrerådgivning

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites