Brand og sikkerhed

Konsekvenserne af brand kan være tab af menneskeliv, produktion, ejendom og miljømæssige værdier. Rambølls professionelle brandsikkerhedsstudier sikrer optimal balance mellem anlægsomkostninger, driftsomkostninger, myndighedskrav og brandsikring.

Kontakt

Søren Randrup-Thomsen

Søren Randrup-Thomsen

Afdelingsleder, Risiko og Sikkerhed
T: +45 5161 6518

Casper Kildevang

Head of Department, Fire & Safety West
T: +45 5161 3175

Jesper Martedal Madsen

Afdelingschef, brand og sikkerhed
T: +45 5161 0634

Brandsikkerhedspolitikker og koncepter

Rambøll har udformet brandsikkerhedspolitikker for  firmaer og udviklet strategier og koncepter til behandling af brandproblematikker, hvor der også er taget hensyn til en økonomisk optimering.

Brand- og sikkerhedsanalyser

Vore analyser omfatter:

 • Identifikation af risici
 • Brandsandsynlighedsstudier
 • Termiske påvirkninger på konstruktioner 
 • Brandsikringskoncepter, brandstrategier
 • Brands indflydelse på mennesker, konstruktioner og ejendom
 • Procesudstyr, sikkerhedssystemer, nedlukningssystemer og nødprocedurer
 • Brandsikringsanlæg
 • Olie- og gasundersøgelser og produktion på land og til vands
 • Kemikalier
 • Medicinalvarer
 • Medicinske instrumenter
 • Maskinsystemer
 • Jernbanesikkerhed
 • Maritim sikkerhed
 • Statisk pålidelighed
 • Sikkerhedsstudier – redning, flugt og evakuering 
 • Brandanalyser og beskyttelse
 • Computerprogrammer
 • Projektplanlægning og investering.

Rambøll har udviklet nogle PC-hjælpeværktøjer til risikovurdering og sikkerhedsstyring. Værktøjerne dækker generelle risikoprogrammer, programmer til beregning af frekvensen for forskellige risici og programmer til beregning af konsekvenser. Rambøll har også udviklet databasesystem til dokumentation for og opfølgning på forskellige risici og systemer til registrering af begivenheder i relation til sikkerhed.

Erfaring og ekspertise

Rambøll har erfaringen og ekspertisen, ikke kun til at analysere risici, men også til at implementere løsninger. Design og konstruktion udføres på højeste sikkerhedsniveauer og med risikostyring fra den første projektplanlægning frem til driften.

Certificeret brandrådgiver?

Ny certificeringsordning

Med BR18 er der indført krav om, at brandforhold i bygninger skal dokumenteres og kontrolleres af certificerede brandrådgivere. Du kan nu blive certificeret brandrådgiver hos Certificering, Rambøll. 
Læs mere om ansøgnings- og certificeringsprocessen og tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Relaterede projekter

Københavns Metro, hærværk, sabotage og terror

For Københavns Metro har Rambøll udført risikoanalyser. Metroen i København er en fuldautomatisk førerløs bane. Banen forløber både som en højbane gennem Ørestad og tunnel under det centrale København

Rambøll har været brandteknisk rådgiver på Operaen

Operahus i København, Brandanalyser

Rambøll har været brandteknisk rådgiver på Operaen. Der er blevet udarbejdet Brandstrategirapport herunder udført beregninger af evakueringstider for publikum i auditoriet og brand- og røgudviklingen i auditoriet for at dokumentere personsikkerheden.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites