Byggeledelse

Rambølls erfarne byggeledere håndterer koordinationen mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen, så bygge- og anlægsprojekter kan føres sikkert i mål inden for de aftalte rammer af tid, kvalitet og økonomi.

Contact

Hans Didrik Nielsen

Hans Didrik Nielsen

HEAD OF DEPARTMENT – CONSTRUCTION MANAGEMENT SOUTHWEST
T: +45 51611161

Lars Bonde

HEAD OF DEPARTMENT – CONSTRUCTION MANAGEMENT EAST
T: +45 5161 6989
HPFM

Hans Peter Faber Mølholm

HEAD OF DEPARTMENT – CONSTRUCTION MANAGEMENT NORTHWEST
T: +45 51 61 19 23
M: +45 51 61 19 23

Charlotte Rask Jensen

HEAD OF DEPARTMENT – CONSTRUCTION MANAGEMENT ADVANCED
T: +45 5161 3331

Dennis Brenøe

DIRECTOR – CONSTRUCTION MANAGEMENT DK
T: +45 5161 8659
 

Digitale værktøjer er standard for Rambølls byggeledere. Droner og 360 kamera benyttes til at registrere byggepladsen fremdrift og udvikling over tid samt er et værdifuldt redskab i den daglige koordinering og planlægning af byggepladsens dynamiske ændringer. Luftfotos og 3D modeller fra droneoptagelser giver et rigtig godt grundlag for den gode dialog på bygge- og koordineringsmøder samt nem adgang til billeder og data fra byggeriet i realtid gør det hurtigt og trygt at træffe beslutninger – uden at være på pladsen. Under tidspressede forhold og hyppige projektændringer er 360 optagelser et værdiskabende redskab som minimerer fejl og misforståelser i den daglige kommunikation.

Tid, økonomi og kvalitet

Rambølls byggeledere håndterer de daglige udfordringer, der opstår på en byggeplads med mange involverede fag. Det sker ved synlig tilstedeværelse på byggepladsen og i kraft af en række byggemøder, fagmøder, formandsmøder, byggepladsmøder og koordineringsmøder. Udarbejdelse og styring af hovedtidsplan, rullende fremdriftsplaner og planlægning af arbejdsprocesser bliver løbende gennemgået på ugentlige tidsplansmøder, som afholdes med de involverede aktører. Implementering af aftaler sikres efterfølgende på byggepladsen af blandt andet proceskoordinatoren.

Som bygherrens repræsentant administrerer vi de indgåede kontrakter og varetager bygherrens interesser overfor entreprenører og rådgivere. Økonomi for de respektive fag håndteres løbende på økonomimøder med indrapportering af stader, forhandling af krav, kontrol af dokumentation og eventuelle estimater på tillægs- eller fradragsøkonomi. I tilfælde af krav og tvister assisterer vi bygherren med ”claims management”.

Rambølls byggeledere sikrer, at det tilknyttede fagtilsyn udfører og fremlægger gennemarbejdede tilsynsplaner. Tilsynet følges løbende for at sikre den aftalte kvalitet af byggeriet overholdes. Opstartsmøder, projektgennemgangsmøder og løbende fagmøder afholdes af fagtilsyn med tilstedeværelse af en byggeleder som dermed sikre vidensdeling mellem proces og produktion. Økonomi og fremdrift fremlægges løbende for bygherre på månedlige møder eller efter nærmere aftale.

Tidlig inddragelse

Ved tidlig inddragelse af byggeledere i projekteringsfasen, kan byggelederne bidrage med deres pragmatiske tilgang til bygbarhed, arbejdsprocesser og grænsefladekoordinering. Det er vigtigt at få indarbejdet gennemtænkte grænseflader mellem fagentrepriser og udarbejde fagbeskrivelser og tilbudslister, så de afspejler det projekterede materiale. Det sikrer gode arbejdsprocesser og bygbarhed på projekterne. Samtidig giver det byggelederen et godt overblik over projektmaterialet.

Sikkert arbejdsmiljø

I Rambøll tager vi arbejdsmiljø meget alvorligt. Det handler om en proaktiv tilgang til at se ulykken, før den sker - og gøre noget ved problemet. Med dialog, synlighed og nudging har vi i Rambølls byggelederafdelinger fået antallet af arbejdsulykker og tæt-på-hændelser på byggepladserne væsentligt ned. 

Læs mere

Professionel byggeledelse - øst for Storebælt

Download brochure om professionel byggeledelse

Professionel byggeledelse - vest for Storebælt

Download brochure om professionel byggeledelse

Relaterede projekter

Akutmodtagelse til Slagelse Sygehus

Professionel behandling i integreret akutmodtagelse vil om få år komme borgerne i Slagelse og omegn til gode.

Luftfoto af Storstrøm Fængsel på Falster

Storstrøm Fængsel, Nordfalster

På Falster ligger Danmarks største lukkede fængsel med plads til 250 indsatte. Fængslet er samtidig Danmarks sikreste.

Bella Sky hotel

Bella Hotel - hotellet, som hælder og snor sig

Bella Sky Hotel i Ørestad trodser tyngdekraften og hælder i en 15 graders vinkel - og tilbyder en formidabel udsigt: To tårne læner sig i hver sin retning i en vinkel som er næsten fire gange større end Det Skæve Tårn i Pisa.

"KARA/NOVEREN, Roskilde, Danmark

Affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde

Affaldsforbrændingsanlægget i Roskilde er en del af det net, der forsyner store dele af Storkøbenhavn med fjernvarme og leverer samtidig el til nettet. Det producerer, hvad der svarer til 19.000 husholdningers forbrug af el og 16.000 husholdningers forbrug af varme om året.

Postkasse

To store rammeaftaler med PostNord

Logistik- og godsmarkedet er i vækst, og derfor arbejder PostNord løbende med optimering af bygninger for at sikre en fleksibel infrastruktur, som kan imødekomme volumen-stigninger inden for gods og pakker.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites