Arbejdsmiljørådgivning

Rambøll er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og kan hjælpe med at løse arbejdsmiljøproblemer, hvis din virksomhed har fået et rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet. Vores erfarne medarbejdere er desuden specialister inden for arbejdsmiljøkoordinering under både projektering og udførelse.

Arbejdsmiljø

Kontakt

Cathrine Tølbøll Tived

Chef konsulent, OHS Management, Health & Safety Coordinator
T: +45 51615367

Dennis Brenøe

DIRECTOR – CONSTRUCTION MANAGEMENT DK
T: +45 5161 8659
Gert Tagmos Knudsen

Gert Tagmos Knudsen

Arbejdsmiljøkoordinator
T: +45 5161 2608

Ydelser om arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at de mange beslutninger, som bliver taget ved planlægning af nye bygninger, ombygninger, vejanlæg og andre konstruktioner går op i en højere enhed og resulterer i gode forhold for de ansatte.
 
Arbejdsmiljø spiller en naturlig rolle i mange af Rambølls projekter, på den måde er vi med til at sikre folkesundheden og den generelle sikkerhed i samfundet på både kort og lang sigt. Samarbejde mellem aktørerne for projektet og ikke mindst bygherren er vigtig for at opnå et tilfredsstillende resultat. I tilfælde, hvor det er muligt at få oplysninger om brugernes erfaring fra deres konkrete arbejde, vil det være naturligt at inddrage disse og evt. at afholde workshops om projektforslaget eller ønsker til indretning. På denne måde vil man finde frem til de bedste løsninger for opførelse, drift og vedligeholdelse af bygningen, konstruktionen eller vejanlægget. 
 

Arbejdsmiljøkoordinering

I tilfælde, hvor bygherren vælger at opfylde sine arbejdsmiljøforpligtelser ved at udpege Rambøll til arbejdsmiljøkoordinator for projekteringsfasen, vil der være tæt samarbejde mellem projekteringsgruppen og arbejdsmiljøkoordinator. I denne fase kan Rambøll også tilbyde kvalitetsledelse for projektet, hvilket sikrer en god struktur for projektets aktiviteter, dokumenter og tegninger. Rambøll har også mulighed for at rådgive om eller koordinere arbejdsmiljøforholdene for større eller mindre bygge- eller anlægsprojekter under udførelse på pladsen og forebygge arbejdsulykker.
 

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning ved rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet

I tilfælde, hvor en virksomhed har modtaget rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet om at få hjælp hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse et eller flere arbejdsmiljøproblemer, kan Rambøll hjælpe. Vi er autoriseret og kan tilbyde specialister til løsning af arbejdsmiljøproblemer. Hvis der er brug for en gennemgang af de aktuelle indretninger, arbejdsmiljøforhold eller en arbejdspladsvurdering på en arbejds-, bygge- eller anlægsplads, vil vi kunne udføre dette.
 

Arbejdsmiljøledelse og audit

Audit inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet (HSEQ) er ligeledes en del af Rambølls ydelser.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites