Bygbarhed

Har vores byggeledere ikke været inddraget i projekteringsfasen, kan vi - inden udbudsmaterialet sendes ud - kvalitetssikre materialet ved en nøje gennemgang.

Bygbarhed

Kontakt

Dennis Brenøe

DIRECTOR – CONSTRUCTION MANAGEMENT DK
T: +45 5161 8659

Rambøll kan foretage en granskning af projektmateriale/udbudsmateriale med fokus på bygbarhed og arbejdsprocesser på byggepladsen. Det er ikke alt der kan rettes op inden udbud, men der rettes fokus på bestemte områder som kan håndteres tidligt i processen så det ikke skaber flaskehalse på byggepladsen. En erfaren byggeleders input til byggepladsplanen og logistikhåndtering, kan spare bygherren for mange penge.  Vi tænker gerne byggepladsplanen igennem hele byggeperioden, så de ønsker/krav der måtte være fra bygherres side afspejles i byggepladsplanerne og prissættes i tilbudslisterne. Det er også en mulighed, at vi gransker og kvalitetssikrer de indkommende tilbud fra entreprenører samt bistår med kontrahering i samarbejde med øvrige rådgivere.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites