VDC

VDC står for Virtual Design and Construction og er en del af byggeledelsens indsats for at få en konsistent terminologi og forståelse for et projekt helt fra starten.

VDC

Kontakt

Dennis Brenøe

DIRECTOR – CONSTRUCTION MANAGEMENT DK
T: +45 5161 8659

VDC indebærer inddragelse af kunder, samarbejdspartnere og entreprenører for virtuelt at udføre et bygværk, før det skal bygges i virkeligheden. På den måde kan vi konstatere og afrapportere fejl, ændringer og løsninger i realtid samt styre byggesagen med lavere variabilitet, højere sikkerhed og i fællesskab arbejde mod mere udbytterige projekter for alle parter.

Med VDC stiller vi projektets digitale bygningsmodeller til rådighed for vores byggeledelse på projekterne. 3D-modellerne anvendes i den tværfaglige granskning, ligesom de indgår i økonomistyring (såvel overslag som detailkalkulation), planlægning og bygbarhedsevalueringer. Til syvende og sidst er der tale om stærke kommunikationsværktøjer, som Rambølls byggeledelse anvender – i samarbejde med bygherre – for tidligt at identificere projektets unikke udfordringer og imødekomme kravene til tid, pris og kvalitet hele byggesagen igennem.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites