Bygherrerådgivning

Som bygherre skal du have en rådgiver, der sikrer, at dine interesser varetages gennem hele projektet – fra de indledende behov er afdækket til det færdige projekt er realiseret.

Bygherrerådgivning

Kontakt

Erik Skovgaard Møller

Head of Department, Aarhus
T: +45 51 61 22 97

Charlotte Møller

Head of department
T: +45 5161 3786

Dine værdier er vores fokus

Som bygherre er det vigtigt, at dit projekt får den rigtige start. Derfor sikrer vi, at du får defineret og afgrænset din opgave fra starten. Som bygherre har du behov for en samarbejdspartner, der indgår i en løbende dialog under hele projektforløbet, og som fokuserer på, at dine interesser bliver varetaget. Vi sikrer, at din vision bliver afklaret, og at den bliver udgangspunktet for udvikling og gennemførelse af dit projekt.

Vi sætter os ind i dine behov, vi sætter dine værdier forrest, og vi udfordrer dig som bygherre, så vision, mål og strategi bliver afklaret. Den gode start på et projekt handler derfor også om at vælge en bygherrerådgiver, der har bred erfaring, faglig bredde og ekspertise indenfor alle faser af et projekt. Den rådgiver får du hos Rambøll. Vi trækker på en bred vifte af kompetencer, der kan hjælpe dig til at træffe kvalificerede beslutninger i alle dele af processen.

Et byggeprojekt kan være en uforudsigelig og kompleks proces, hvor de beslutninger, der træffes indledningsvis, har store konsekvenser for projektets kvalitet, tidsplan og økonomi. Derfor klæder vi bygherren på til at træffe velovervejede og langsigtede beslutninger, der er afstemt i forhold til visionen. Det kræver en åben dialog og tillid mellem rådgiver og bygherre, og det kræver, at bygherre kender sine muligheder. Vi lytter, sparrer og stiller spørgsmål. Når bygherren har afklaret sine behov, er det nemmere at navigere gennem et langt projektforløb. Det skaber værdi for både bygherren og slutbrugerne.

Helhedsorienteret bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver trækker Rambøll på en bred vifte af kompetencer og erfaringer. Vores faglige bredde sikrer, at du får den bedst mulige sparring i alle faser af projektet. Vi arbejder tværfagligt og har adgang til et stort netværk af Rambølls specialister indenfor alle byggeriets fagområder, f.eks. akustik, indeklima, bæredygtighed, brand, forurening og geoteknik.

Vi hjælper bygherren gennem de indledende faser, hvor vision, målsætning og succeskriterier skal fastsættes. Det er netop i den fase, der er mulighed for at skabe kreative og innovative løsninger, som sikrer, at bygherren får det bedst mulige projekt indenfor den økonomiske ramme, der er afsat. Valg af udviklingsrammer, -forløb og udbudsstrategi har betydning for de muligheder, der opstår i et projektforløb. Det er derfor vigtigt, at afstemme forventningerne omkring kvalitet, økonomi og tidsplan indledningsvist.

Vore ydelser dækker alle faser af et projekt. Vi sikrer samtidig, at du får den rådgivning, der matcher din opgave. Med en professionel rådgiver får du som bygherre mulighed for at optimere projektet i alle faser. I de indledende faser skal rammerne for projektets gennemførelse fastsættes. Det er samtidig her bygherren med fordel kan få sparring til at definere de strategier, der skal understøtte projektets gennemførelse – herunder valg af udbudsform. Det er med til at sikre, at projektets fulde potentiale kan udfoldes.

Som bygherrerådgiver deltager vi aktivt i projektudvikling, programmering, styring af de kreative processer, koordinering og gennemførelse af bruger- og borgerdialog, dialog med myndigheder, kvalitetskontrol samt projektstyring.

Relaterede projekter

Nordeas hovedkvarter flytter til Ørestad

Nordens største bank, Nordea, flytter dele af sit danske hovedkvarter fra Christianshavn til Ørestad Nord i et nybygget domicil. Rambøll er bygherrerådgiver.

Dokk1 i Aarhus. Foto: Adam Moerk.

Urban Mediaspace Aarhus – Dokk1, Den Centrale Havnefront

Urban Mediaspace Aarhus  - Dokk1 er det største anlægsprojekt i Aarhus Kommunes historie. Centralt placeret på de bynære havnearealer omdanner projektet det industrielle havnemiljø til et nyt og levende byrum, som skaber dynamisk sammenhæng mellem byen og vandet.

Postkasse

To store rammeaftaler med PostNord

Logistik- og godsmarkedet er i vækst, og derfor arbejder PostNord løbende med optimering af bygninger for at sikre en fleksibel infrastruktur, som kan imødekomme volumen-stigninger inden for gods og pakker.

Visualisering af gadebilledet omkring fremtidens Sølund

Fremtidens Sølund

Det eksisterende Plejecenter Sølund i København skal erstattes af et nyt 38.000 m2 stort velfærdsteknologisk plejecenter – Fremtidens Sølund.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites