Bæredygtighed

I Rambølls bæredygtighedsrådgivning udarbejder vi bæredygtighedsstrategier og implementerer dem på taktisk og operationelt niveau i organisationer og byggeprojekter.

Bæredygtighed

Kontakt

Pernille Louise Klausen

Pernille Louise Klausen

Client Advisor and chief sustainability consultant
T: +45 51618405

”Hvad koster det at bygge bæredygtigt og hvordan kommer vi i gang?”, ”Hvor skal vi lægge ambitionsniveauet?”, ”Hvilke forretningsmæssige muligheder og risici skal vi håndtere?”, ”Kan vi bidrage til FN’s Verdensmål, skal vi have en CO2-målsætning ellers skal vores byggeri certificeres?”, ” Hvordan skal vi prioritere vores indsats?”

Det er nogle af de mange dilemmaer og spørgsmål, vi har hjulpet vores kunder med at løse. Genkender I nogle af disse, og har I behov for at styrke bæredygtighed i jeres organisation eller projekter – så tag kontakt til os for at få afklaret jeres specifikke behov og muligheder

Vores ydelser

Vores fokus er at hjælpe jer med at skabe bæredygtige forandringer i det byggede miljø. Det gør vi via en bred vifte af bæredygtighedsydelser, fx: business case simuleringer for bæredygtigt byggeri, kick-off workshops for organisationer, der vil arbejde med bæredygtighed, indarbejdelse af bæredygtighed i udbudsprocesser og bæredygtighedsstrategier for bygninger og ejendomsporteføljer. 

Vi arbejder med strategi og implementering som kernen i vores services. Det gør vi for at sikre, at jeres bæredygtighedsindsats har opbakning, formål og proces i orden, samt at de gode intentioner bliver omsat til praksis og handling.

Klik på billedet for at se større version af figuren.

Vi tager udgangspunkt i jeres strategiske mål og markedsmæssige kontekst. Her hjælper vi med at afklare jeres ambitioner, sætte konkrete mål samt planlægge hvordan bæredygtighed bliver en del af jeres hverdag på alle niveauer i organisationen.  For eksempel forudsætter implementering af bæredygtighed i beslutningsprocesser og den daglige drift, at ledere og medarbejdere forstår, hvorfor de arbejder med bæredygtighed, tænker nyt, ændrer adfærd og inddrager nye perspektiver i beslutningsprocesser.

Vores kunder

Vi samarbejder med kunder i flere brancher – fælles for dem alle er, at de har mulighed og lyst til at arbejde henimod et mere bæredygtigt byggeri.

Vores typiske kunder er:

  • Kunder med byggeri eller ejendomsdrift som deres kerneforretning
  • Virksomheder og organisationer med ansvar for en bygningsportefølje, flere bygninger eller et byområde der skal udvikles
  • Kunder som skal gennemføre et enkelt byggeprojekt

Om os

I bæredygtighedsrådgivning er vi i dag drevet af en mission om at skabe et bæredygtigt bygget miljø. Vi mener at byggeriet og organisationer, der arbejder med byggeri, kan spille en aktiv rolle i en bæredygtig transformation af vores samfund, og bidrage til at løse nogle af vor tids store udfordringer.

Vi er et tværfagligt team, og vores kernekompetence er projekt- og procesledelse kombineret med en bred og solid indsigt i bæredygtige tendenser og strategisk forretningsforståelse. 

I vores opgaver involverer vi specialister fra hele Rambøll. Vi står på et solidt fundament af specialister med dyb viden og indsigt i et stadigt voksende marked af bæredygtige koncepter, analysemetoder, certificerings- og mærkningsordninger. Sammen udarbejder vi løsninger, som fletter strategi og tekniske løsninger sammen for at sikre de bedst mulige resultater for vores kunder.

Læs mere om tilgang til bæredygtighed inden for byggeri

Navitas

Navitas - Aarhus' nye centrum for energi, innovation og uddannelse – er blevet indviet i september 2014 og huser mere end 2500 studerende, undervisere, forskere og iværksættere.

Grøndalsvej

Administrationsbygning, Grøndalsvej 1

Den nye tilbygning til administrationsbygningen på Grøndalsvej 1 stod færdig i 2012.

Med energivenlige løsninger er bygningen blandt Danmarks første kontorbygninger med klassificeringen 0-energihus.

Rambølls hovedkontor

Visionen for Rambølls domicil i Ørestad er, at det skal være et helhedsorienteret og bæredygtigt referenceprojekt. Derfor har domicilprojektgruppen i samarbejde med Rambølls mest erfarne folk på området arbejdet på at få så mange bæredygtige løsninger som muligt ind i projektet.

Green Lighthouse

Green Lighthouse

Målet med Green Lighthouse er at opføre et hus, der er 100 procent CO2-neutralt.

Luftfoto af DTU Lyngby Campus. Foto: Dragør Foto

DTU vil være en bæredygtig campus

Fremover skal alle DTU’s byggeprojekter gennemføres med bæredygtighed som ledende princip og nybyggeri skal certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB. Rambøll er bygherrerådgiver på omstillingen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites