Bygherrens forpligtelser

Lars Bo Brøns Jensen

Lars Bo Brøns Jensen

Senior Projektchef
T: +45 5161 7465

En bygherre bør kende sine forpligtelser. Rambølls bygherrerådgivere hjælper dig i forhold til lovkrav og bygherrens samfundsmæssige ansvar.

Som bygherre har du en række forpligtelser – blandt andet i forhold til arbejdsmiljø, sociale klausuler og i forhold til at begrænse social dumpning. Det er dels forpligtelser i form af lovkrav og dels tiltag, som drejer sig om bygherrens samfundsmæssige ansvar. Det er vigtigt, at du som bygherre kender dit ansvar og har en samarbejdspartner, der kender regler og hvordan de bedst muligt indarbejdes i projekt- og udbudsmateriale.

Arbejdsmiljø

En bygherre er forpligtet til at sikre, at arbejdet udføres i henhold til arbejdsmiljøloven samt at der sker en koordinering af arbejdsmiljøindsatsen. Juridisk set påhviler det bygherren personligt at leve op til de krav. Det er derfor vigtigt at kende reglerne og sikre, at de indarbejdes i udbudsmaterialet. Vi kender reglerne, og vi sikrer, at der bliver fulgt op på de krav, der stilles til arbejdet, rådgivere og entreprenører.

Sociale klausuler

Ofte kan en bygherre have et ønske om at indarbejde sociale klausuler i et projekt. Det skal eksempelvis sikre, at entreprenører opretter elev- eller praktikpladser i forbindelse med projektet, eller at entreprenøren aktiverer lokale interessenter i projektet. Det kan både være i bygherrens interesse at gå forrest på dette område, og samtidig kan det gavne det enkelte projekt. Det er dog en forudsætning, at klausulerne indarbejdes hensigtsmæssigt i projektet, og at bygherren kender de muligheder og krav, der skal navigeres indenfor.

Som bygherrerådgiver for Glostrup Hospital har vi eksempelvis indarbejdet sociale klausuler i udbudsmaterialet. Dermed er det et politisk krav, at entreprenørerne skal oprette elevpladser i forhold til det kommende projekt.

Læs mere om projektet her

Fælles ansvar

Mange bygherrer har et ønske om at præge projektet i en socialt bæredygtig retning. Det kan eksempelvis ske ved at indarbejde tiltag om ansættelsesforhold og regler om social dumping. Det er ikke altid, der er formelle krav – som eksempelvis kædeansvar, men det er i både bygherres og projektets interesse, at alle arbejder under ordnede forhold. Vi hjælper med at indarbejde disse ønsker i udbudsmaterialet og i retningslinjerne for det endelige projekt.

Aarhus Tech

Aarhus Tech - Renovering og modernisering

Aarhus Tech ønskede at at skabe et åbent, inspirerende og udviklende studiemiljø ved  Campus på Hasselager Allé - med nyt Center for Autoteknologi CfA, der skulle give mekanikeruddannelsen mulighed for at udvikle sig.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites