Digital bygherrerådgivning

Digital bygherrerådgivning er en facilitering af digital knowhow for at skabe tillid og udnytte potentialerne ved digitalisering mellem teknologi, projekter og mennesker.

Drones

Contact

Jacob Olsen

Digital Client Consultant
T: +45 5161 1188

Vi hjælper vores kunder med digitalisering i deres organisation og/eller projekter. Vi stræber efter at sikre, at kundens interesser udføres efter en holistisk tilgang til bygningens livscyklus.

Vi vil hjælpe dig med at definere den rigtige teknologiværktøjskasse og identificere digitale synergier, hvorved der skabes ny værdi gennem styrket beslutningstagning og minimeres risici.

Med vores sociotekniske tilgang til at fremme digitalisering hjælper vi dig med at definere den 'Digitale WoW' (Way of Working) på for dine projekter.

Vores digitale bygherrerådgivere vil bygge bro på tværs af de digitale værktøjer, der bruges i projektet og støtte projektledelsen med digitale kompetencer til at navigere og styre digitalisering.

Vi kan tilbyde bygherrerådgivning inden for følgende digitale ydelsessegmenter:

  • Digital Byggeledelse - underydelser som Digitalt tilsyn, BIM/VDC 4D & 5D..
  • Reality Capture - underydelser som 3D skanning og droner.
  • Digital Reality - underydelser som Virtuel Reality til brugerinvolvering, Augmented reality for udstyrsplacering, Virtuelle Mock-ups..
  • Smart Building/Cities - underydelser som IoT, Datastrategier, Kravspecifikation og analyse af eksisterende og nye bygninger..
  • IKT/BIM-Ledelse - underydelser som kollisionskontroller, Digital KS, Digitale udbud, Klassifikation, Udbud med mængder..
  • HSEQ Gamification - underydelser som 3D træningssimulator for Health, Safety, Environment & Quality aspekter..
  • Digital FM - underydelser som drift- og vedligeholdelsesdata og modeller, kravspecifikation til FM systemer.. 
  • Digital Forretningsledelse - underydelser som digital transformation og implementeringsstrategier, IT arkitektur, Innovationspraksisser..

Digital bygherrerådgivning inden for sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet

Læs mere om, hvordan vi arbejder med sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet (HSEQ)

3D værktøj minimerer arbejdsulykker

Se denne video om vores interaktive 3D model til at træne virkelige situationer på byggepladser:

Antallet af arbejdsulykker falder drastisk, når ansatte oplever en byggeplads i et 3D-spil, inden de går ud på den i virkeligheden. Derfor vil entreprenøren på den nye Storstrømsbro også bruge værktøjet. Se mere i denne video:

Relateret ydelse

Relaterede projekter

Opmåling med 3D-scanning

Opmåling af Forsvarets bygninger

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har valgt Rambøll til at stå for digital opmåling og registrering af Forsvarets bygninger. Målet er at skabe et ensartet overblik over bygningernes tegningsgrundlag, der gør det nemmere at sikre effektiv drift og vedligeholdelse.

Digital Solutions

BIM-standardisering effektiviserer forretningsgangen hos HB Reavis

Rambøll har hjulpet den internationale ejendomsudvikler, HB Reavis, med at definere virksomhedens fremtidige globale BIM-krav og retningslinjer for eksterne designkonsulenter. Resultatet er en ensartet og langt mere effektiv arbejdsgang både internt og med samarbejdspartnere. 

Hospitalsgang med to ansatte

Investeringsanalyse for Region Hovedstadens bygninger til hospitalsbrug

Rambøll har lavet en økonomisk analyse af Region Hovedstadens hospitaler. Formålet er på længere sigt at forbedre vedligeholdelsen af bygningerne - ikke mindst til gavn for patientsikkerheden.

Ramflyt i brug på tablet

Digitalt syn af flyttelejligheder, TAB

Rambøll har i samarbejde med Tønder Andelsboligforening (TAB) udviklet en flyttesynsdatabase til brug for TABs lejlighedssyn. TAB har synet flyttelejligheder digitalt siden 1. februar 2005.

Digitale opmålinger ved RHO

AAB og Rambøll i fællesprojekt om digitale opmålinger

Boligforeningen AAB gennemfører digitale opmålinger for at identificere potentielle muligheder for omkostningsreduktioner. Opmålingerne indebærer 3D-scanning og 3Dmodellering af op til 2.000 bolig- og erhvervslejemål. Sammenlagt er der tale om et mængdeudtræk af bygningsdele for i alt ca. 200.000 kvm. 

Ørsted

IKT-specifikationer strømliner digitale leverancer hos Ørsted

Rambøll har designet et IKT-aftale set-up til Ørsted. Skabelonen er skræddersyet til Ørsteds behov og skal sikre, at digitale leverancer fra Ørsteds rådgivere er ensartede.

VR-simulator

VR-simulator fremmer bæredygtig adfærd på byggepladsen

Med et ønske om at minimere arbejdsulykker og gennemføre et Svanemærket byggeri valgte 5E Byg A/S at bruge Rambølls 3D træningssimulator til træning af adfærd på byggepladsen i forbindelse med opførslen af en række boliger på Ørestads Boulevard 49 i København. Det digitale værktøj fremmer et sikkert og stabilt arbejdsmiljø og understøtter bæredygtige retningslinjer i byggeriet ved at informere alle på byggepladsen om, hvad det vil sige at bygge efter Svanemærkets principper. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites