Juridisk rådgivning

Kontakt

René Søegaard

Business Manager
T: +45 5161 1445
M: +45 5161 1445

For en bygherre er det vigtigt, at aftalerne omkring et projekt er i orden. På den måde er du sikret, hvis der opstår tvivl undervejs i projektet.

Aftalegrundlaget skal være på plads, inden du som bygherre starter et nyt projekt. Det sikrer, at man får de ønskede ydelser til tiden og til den aftalte pris. Samtidig skal de kontraktuelle forhold understøtte de mål, som en bygherre overordnet set ønsker at opnå med projektet.

Rambølls juridiske rådgivere sparrer løbende med projektets øvrige rådgivere. Vi fungerer som sikkerhedsnet for rådgiverne, så du som bygherre er sikret aftaler, der skaber fremdrift og som holder, hvis der opstår tvister og uenigheder undervejs.

Det handler om at få formaliseret aftalerne, så der er styr på grundlaget og på den jura, der ligger bag aftalerne. Derfor er det vigtigt at få lavet solide aftaler. Rambølls juridiske rådgivere kan hjælpe dig i forhold til offentligt, alment og kommercielt byggeri. Vi rådgiver dig i projekterne fra start til slut, og vi sikrer, at processerne understøtter projekternes endelig mål.

En juridisk medspiller

Med Rambøll som bygherrerådgiver og juridisk sparringspartner kan du få hjælp til at håndtere udbudsprocessen, konstruere udbud, vælge den rigtige udbudsstrategi og meget mere. Vi står juridisk på mål for de aftaler, du indgår, og vi hjælper dig gennem processen, så de gældende regler overholdes. Det er projekt- og kontraktstyring i anlægsfasen, der begrænser entreprenørens krav på betaling for ekstraarbejder. Ved at sammenholde det, der er aftalt i kontrakten, med kravet om ekstrabetaling styres projektet, så omkostningerne holdes nede. Denne form for bygherrerådgivning kræver et samspil mellem rådgivere og jurister.

Vi har specialister, der har været rådgivere på meget store infrastrukturprojekter i Europa, herunder etablering af vindmølleparker, olierørledninger og kraftværker.

Kontakt bygherrerådgiverne i Rambøll, hvis du har spørgsmål.

Besøg denne side for at læse om juridisk rådgivning, der ikke har med bygherrerådgivning at gøre.

Visualisering af tog og biler på vej ind og ud af Femern Bælt Tunnellen

Femern Bælt: Verdens længste vej/tog-tunnel

Skandinavien og det øvrige Europa vil i fremtiden blive forbundet af verdens længste kombinerede vej- og togforbindelse.

Signalprogrammet

Introduktionen af et fælleseuropæisk signalsystem (ERTMS) gennem Europa sigter mod at styrke forbindelsen mellem de europæiske byer og hovedstæder og skabe problemfri rejseaktivitet inden for EU. Danmark bliver det første europæiske land, der opgraderer hele sit signalsystem til ERTMS. Rambøll leder det internationale konsortium, der står bag signalprogrammet, som forventes at færdigøres i 2021.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites