Kommunikation og brugerinvolvering

Merete Østergaard Krapper

Projektleder
T: +45 51615685

Kommunikation og involvering af brugere/interessenter er redskaber til at skabe tillid og ejerskab til et projekt. Den rette proces og involvering vil bidrage til at få indfriet projektets vision og målsætninger.

Kommunikation

Som bygherrerådgiver kan Rambøll hjælpe dig med at få fastlagt en kommunikationsstrategi i forhold til et projekts interessenter. En klar kommunikationsstrategi sikrer, at dialogen med brugerne er med til at udvikle et projekt – til gavn for både bygherre og brugere.

I en interessent- og kommunikationsanalyse definerer vi sammen med bygherren projektets interessenter. Efterfølgende målretter vi kommunikations- og involveringsindsatsen afhængigt af interessenternes interesser og indflydelse på projektet. Sammen afstemmer vi forventningerne, hvilket bidrager til drøftelser om prioriteringer, der igen bidrager til opfyldelse af projektets målsætninger. Omfang, metoder, værktøjer og virkemidler tilpasses hvert enkelt projekt i forhold til indhold, tid, økonomiske rammer og andre særlige forhold.

Som bygherre skal du altid forholde dig til, hvordan projektet kan gennemføres i en tryg og frugtbar proces for alle involverede. Det skaber mulighed for, at alle parter kan bidrage til at indfri de opstillede mål.

Interessenter og deres indbyrdes berøringsflader kan variere meget fra projekt til projekt. Som bygherrerådgiver udarbejder vi sammen med dig som bygherre en strategi for branding, kommunikation og involvering, der sikrer, at du får målrettet og planlagt kommunikation og involvering, så det passer præcist til dit projekt.

Med en professionel bygherrerådgiver er du også sikret, at den interne projektkommunikation er klar og tydelig. Det er vigtigt, at alle parter er velorienteret om, hvor vi er i processen, og hvad der er næste skridt. Det sikrer en gennemsigtig proces og et bedre projekt i sidste ende.

Involvering

Formålet med interessentinvolvering er at skabe en fælles forståelse af projektets formål og de muligheder, der er for at påvirke projektet. Endvidere skaber det ejerskab til projektet, hvis brugerne er blevet hørt. Rambøll har stor erfaring i at designe og facilitere involveringsprocesser, der informerer og inddrager samt indhenter og kvalificerer interessenters input til projektet.

Når du som bygherre har succes med at informere, inddrage og klart afstemme forventninger, opstår der større samhørighed/ejerskab til projektet. Øget involvering vil mindske betydningen af eventuelle gener og frustrationer betydeligt.

I Rambøll tilpasser vi processen, så metoder og værktøjer understøtter processen. Vi inddrager bygherre, brugere, beboere, borgere, ansatte, driftspersonale, myndigheder, politikere og andre, der kan bidrage med særlig viden. Her er det vigtigt, at alle kender rammerne, og at de forskellige interessenter ved, hvordan deres input skal bruges. Med Rambøll som bygherrerådgiver er du sikret en gennemskuelig proces, hvor alle bliver klædt på til at bidrage.

Procesrådgivning - helhedsplan for Lundevænget

Projekt- og procesledelse samt teknisk opdatering af foreløbig helhedsplan frem til beboerafstemning vedrørende en foreløbig helhedsplan for fsb Lundevænget, beliggende på ydre Østerbro København.

Gjellerupparken

Helhedsplan for Gjellerupparken og Toveshøj

Et komplekst forandringsprojekt i Danmarks største almene boligområde Gellerupparken og Toveshøj i Aarhus, hvor Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i fællesskab vil ændre et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel med nye boligtyper og skabe vækstcentre for erhverv og kommunale arbejdspladser.

Dokk1 i Aarhus. Foto: Adam Moerk.

Urban Mediaspace Aarhus – Dokk1, Den Centrale Havnefront

Urban Mediaspace Aarhus  - Dokk1 er det største anlægsprojekt i Aarhus Kommunes historie. Centralt placeret på de bynære havnearealer omdanner projektet det industrielle havnemiljø til et nyt og levende byrum, som skaber dynamisk sammenhæng mellem byen og vandet.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites