Konkurrencerådgivning

Pernille Louise Klausen

Pernille Louise Klausen

Client Advisor and chief sustainability consultant
T: +45 51618405

Projektkonkurrencer giver frihed til kreativ nytænkning af opgaven. Vægtes arkitekturen højt, er det ofte den rette konkurrenceform. En projektkonkurrence afvikles som regel tidligt i projektets levetid, og med valget af det vindende forslag har man således også bestemt, hvilken retning projektet skal bevæge sig i. Derfor er en velforberedt konkurrence, der tillader en kreativ belysning af opgavens muligheder, vigtig for kunden.

Kreative løsninger og højt arkitektonisk niveau

Til forskel fra andre konkurrenceformer giver projektkonkurrencer mulighed for at få belyst en lang række forskellige løsningsmuligheder eller scenarier, uden at det er nødvendigt at gå i detaljen. Det skyldes, at de bindende entrepriseaftaler først indgås senere, og at der er tid til at viderebearbejde og udvikle de valgte forslag efterfølgende.

Færre bindinger giver mulighed for kreative løsninger, der ofte viser nye veje i arkitektonisk, teknisk og bæredygtighedsmæssig henseende. Rambøll har stor erfaring med udformning af konkurrenceprogrammer, der er balancerede og dermed sikrer størst mulig arkitektonisk frihed i opgavebesvarelsen, samtidig med at bygherrens nuværende og fremtidige behov tilgodeses optimalt. Samtidigt udnytter vi vores tekniske baggrund til at sikre, at vigtige forhold som f.eks. indeklima, bæredygtighed og bygbarhed indgår i opgavebesvarelsen.

Ingen anden konkurrenceform stiller større krav til bygherrerådgiverens evne til at kunne gennemskue de tekniske udfordringer og økonomiske konsekvenser ved de udarbejdede konkurrenceforslag. Her udnytter vi vores store bagland til at analysere projekterne i teknisk og økonomisk henseende med henblik på at vurdere, om de kan gennemføres og/eller tilpasses indenfor den økonomiske ramme, du som bygherre har. Vi kan hjælpe med at sikre, at det projekt, der vælges, har en solid økonomi ved at have fokus på dette igennem konkurrenceprocessen.

Rambøll kan tilbyde alle ydelser i forbindelse med planlægning, udvikling og gennemførelse af konkurrencer.

2-fasede projektkonkurrencer

Ofte kan man i forbindelse med en projektkonkurrence stå med flere gode projekter, som det er svært at vælge imellem. I sådanne tilfælde er der mulighed for at gå over i en fase 2. - udbud med forhandling. Her er der mulighed for at gå i tæt dialog med udvalgte bydende om opgavens besvarelse og gennemførlighed.

Vi inddrager normalt en række af vore fagspecialister til at deltage i en Value Engineering proces med de bydende med henblik på at optimere løsningsforslagene i økonomisk og bygbarhedsmæssig henseende.

Teknisk Skole Silkeborg

Teknisk Skole Silkeborg

Den nye Tekniske Skole i Silkeborg skal indeholde nye lokaler og faciliteter til følgende uddannelser: HTX, Auto med bil-, karosseri- og vognmalerværksteder, Hotel & Restaurant for kokke og tjenere, Håndværk & design for malere, murer, tømrer, smede, skilteteknik og elektrikere.

Bygherrerådgivning: Bellahøj – et ikon i København

Bellahøj-bebyggelsen er en almen boligbebyggelse, der blev opført i 1951-57 af de fire almene boligorganisationer AAB, fsb, AKB og SAB. Bebyggelsen er et af hovedstadsområdets mest ikoniske byggerier og anerkendt som et af efterkrigstidens mest banebrydende boligbyggerier. Bebyggelsen er af Københavns Kommune og Kulturstyrelsen udpeget til at have en unik bevaringsværdi, men fremstår i dag med et udtalt behov for renovering. Der er afsat ca. 1,5 mia. DKK inkl. moms i anlægsomkostninger til renoveringen.

Græse Bakkeby – helhedsplan og konkurrenceprogram

Græse Bakkeby skal fremtidssikres, og samtidig skal der udvikles en helhedsplan for bebyggelsen. Rambøll er bygherrerådgiver for Domea og Boligselskabet Rosenvænget.

Vendsyssel Teater sal

Vendsyssel Teateroplevelseshus

Hjørring Kommune og Realdania har igangsat opførelse af et nyt, innovativt teater- og oplevelseshus i Hjørring. Tanken med det nye hus er, at det udover Vendsyssel Teater også skal kunne rumme andre kulturelle foreninger og aktiviteter.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites