Økonomi, tid og kvalitet

Orla Overgaard Nielsen

Orla Overgaard Nielsen

Projektleder
T: +45 51611159

Når et projekt påbegyndes, er det vigtigt at få afklaret, hvad der er bygherrens succeskriterier, hvordan disse kan opnås og dermed, hvad der er fokus for projektet.

At få afklaret forholdet mellem økonomi, tid og kvalitet er en god metode til at få afklaret og afstemt forventningerne til projektet. Det handler om at bryde bygherrens værdier ned i målbare fokuspunkter, der kan bruges som rettesnor for hele projektet. Hvis forholdet mellem økonomi, tid og kvalitet er afklaret tidligt i et projektforløb, har det stor betydning for projektet.

For at få en god start på projektet tager vi indledningsvis en dialog om, hvad der er fokus for bygherre. Fokus kan ændre sig undervejs, men det kræver en åben dialog. Når målsætningerne er afklaret, er der en mulighed for at lave en plan for, hvordan man kommer i mål med projektet.

Som bygherrerådgiver hjælper vi med at styre projektet på alle parametre:

Tid: Vi opsætter milepæle, sikrer opfølgning undervejs og opstiller gennemskuelige tidsplaner.

Kvalitet: Det er vigtigt at få defineret, hvilken kvalitet man ønsker, og samtidig sikre, at projektet lever op til bygherrens (og slutbrugernes) behov.

Økonomi: Der er behov for en løbende dialog om projektets økonomi. Det handler om at få afklaret, hvad brugernes krav koster, og dernæst få prioriteret i forhold til et økonomisk overslag.

Et klart fokus for projektet har indflydelse på, hvordan projektet organiseres, og på hvordan de forskellige parter involveres. Læs mere om projekt- og procesledelse i Rambøll her

Dannerhuset

Dannerhuset - Udbygning og renovering

Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med en gennemgribende renovering og opgradering af Dannerhuset, en privat organisation for kvinders rettigheder.

Nyt Neurorehabiliteringshus, Glostrup Hospital

Glostrup Hospital er Region Hovedstadens specialhospital indenfor neurorehabilitering. Det ny Neurorehabiliteringshus skal danne de unikke rammer for behandling af patienterne på et højt specialiseret og tværfagligt niveau, samt medvirke til at øge livskvaliteten for de indlagte patienter.

Amager Strandpark

Amager Strandpark

Opførelsen af 190 nye boliger puster nyt liv til Amager Strandpark

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole er en erhvervsskole, som tilbyder en række uddannelser, der har sundhed, omsorg og pædagogik til fælles.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites