Organisering af opgaven

Jens Christian Bach

Jens Christian Bach

Project Director
T: +45 51617778

Som bygherre står man overfor en række udfordringer og muligheder, som det kan være vanskeligt at overskue omfanget og konsekvenserne af. For at holde alle muligheder åbne i det rette tidsrum og vælge den rette kurs er det derfor vigtigt at tilknytte en uvildig bygherrerådgiver fra processens start, inden der tilknyttes arkitekter og entreprenører. Bygherrerådgiveren kan herefter bistå med organisering og strategi for inddragelse og udbud.

Tag udgangspunkt i egne kompetencer

I Rambøll er vi via vores store projekterfaring og multidisciplinære rådgivning i stand til at hjælpe dig som bygherre med at skræddersy den rette organisering for at sikre, at projektets fulde potentiale udnyttes. Udgangspunktet for organisering og tilknytning af eksterne parter er en vurdering af bygherrens egne kompetencer, erfaringer og ressourcer. Nogle bygherrer er meget professionelle og bygger den samme type byggeri igen og igen, mens andre kun bygger få gange og måske står overfor en større strategisk og organisatorisk omvæltning.

Strategiske mål

De strategiske mål for projektet er vigtige parametre for organiseringen samt for, hvilken udbudsstrategi der bør vælges. Hvis bygherre ønsker stor indflydelse på projektets udformning, og hvis projektet skal understøtte virksomhedens profil, skal opgaven organiseres anderledes, end hvis der ønskes standardiserede fleksible lokaler. Risikovillighed, finansiering, pengebinding, markedsvilkår etc. er andre væsentlige parametre i beslutningsprocessen. Rambøll varetager bygherrerådgivning vedrørende alle projekttyper, projektstørrelser og udbudsformer, og vi rådgiver uvildigt om dine muligheder.

Interessenter

Når et projekt påbegyndes, er det en god idé at udarbejde en indledende analyse af eksterne og interne interessenter samt en strategi for involveringen af de forskellige interessenter. Med udgangspunkt i analysen udarbejdes der en kommunikationsplan for hver enkelt interessent med angivelse af, hvilke aktiviteter der skal igangsættes, hvad formålet med dem er, og hvem der har ansvar for dem. Kommunikationsplanen vedligeholdes løbende og udbygges undervejs i projektet.

Kommunikationsplanen bliver således et vigtigt værktøj for at sikre det nødvendige ejerskab, opbakning og engagement i projektet fra de implicerede parter.

Rambøll har opbygget interne specialistkompetencer i interessentanalyse og kommunikationsplanlægning, og vi kan ligeledes bistå med rådgivning i forbindelse med opgavens endelige organisering.

Nordeas hovedkvarter flytter til Ørestad

Nordens største bank, Nordea, flytter dele af sit danske hovedkvarter fra Christianshavn til Ørestad Nord i et nybygget domicil. Rambøll er bygherrerådgiver.

Dansk Supermarked Højlager

Dansk Supermarked Højlager i Aarslev

Dansk Supermarked A/S opfører 50.000 m2 non-food højlagre og sorteringsbygninger i Aarslev

Herning Gymnasium

Herning Gymnasium udvidelse

Udvidelse af Herning Gymnasium med opførelse af ca. 5.500 -6.000 m² nye bygninger til multiområde, undervisningslokaler, idrætsfaciliteter, musiklokaler og personalefaciliteter.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites