Projekt- og procesledelse

Projekt- og procesledelse

Kristine Feldthus

T: +45 5161 1803

Som bygherre har du behov for en erfaren sparringspartner, der kan hjælpe dig med at føre projekt og proces sikkert i mål. Med Rambøll som projekt- eller procesleder får du en rådgiver, der sikrer projektets fremdrift og en åben, løbende dialog undervejs.

Projektledelse

Et byggeprojekt er en kompleks størrelse. Det er derfor vigtigt, at du som bygherre har en sparringspartner, der kan hjælpe med at drive projektet frem og facilitere den gode dialog undervejs.

Som projektledere hjælper vi dig som bygherre med at planlægge og styre projekter. Som bygherre er du dermed sikret en leder af projektet, der kender markedsvilkår, lovkrav og udbudsregler, og som tager aktion rettidigt for at sikre bygherrens interesser, for at projektets succeskriterier vedr. kvalitet, økonomi og tid indfries.

Tænd det lange lys

Som projektleder handler det om at have tændt for det lange lys – at være et skridt foran. Projektlederen skal sikre, at projektet har retning og drives frem, så der er taget - og løbende tages - højde for de mulige udfordringer, som projektet kan støde på.

I den proces er det vigtigt, at bygherren inddrages og involveres løbende. Det kræver en åben og ærlig dialog og løbende tilpasninger at styre et projekt i mål. Vi stiller spørgsmål til dig som bygherre, og vi opstiller scenarier for at anskueliggøre, hvilke konsekvenser de forskellige valg har. Med det lange lys tændt, kender du som bygherre beslutningsgrundlaget i god tid, og du er dermed klædt på til at træffe de rigtige valg. Derefter sikrer vi, at projektet navigeres i forhold til dine forventninger og prioriteringer.

Procesledelse

En bygherre kan også have behov for en procesleder, der kan sikre information, dialog og størst mulig forståelse for fremtidige ændringer. Det handler primært om involvering og kommunikation i relation til projekter samt at få skabt de processer blandt interessenter og øvrige aktører, der fører til afklaringer. Hvis en organisation eller en boligforening står overfor markante ændringer, handler det både om at formidle forandringer og om at involvere de mennesker, der bliver berørt af dem, for på den måde at sikre ejerskab til projektet.

En god involveringsproces handler om at få afstemt forventningerne til den overordnede vision og til selve involveringsprocessen. Det er vigtigt, at der er tillid til, at involveringsprocessen er reel, og at den bidrager til projektets realisering. Interessenterne skal vide, hvilke elementer der kan være dialog om, og hvornår deres stemme "høres" i projektet.

Der kan ofte være skepsis overfor forandringer. Derfor kan du som bygherre have behov for en rådgiver, der sikrer, at alle eller de rette bliver hørt. Det handler i sidste ende om, at alle forstår, hvorfor man går en given vej, og at man får en kvalificeret dialog om forventninger, ønsker og rammer for det fremtidige byggeri. Procesledelse handler derfor om kommunikation og om at skabe dialog mellem forskellige led af organisationen og sikre, at alle samarbejder mod et fælles mål.

Relaterede projekter

Statoil Kalundborg, nyt Business Support Center, Hovedindgang

Statoil Kalundborg, Business Support Center

Projektet er igangværende: Etablering af nyt Business Support Center, omfattende administration med fællesfaciliteter i form af møde- og fritidsaktiviteter, kantine, køkken, omklædning mv.

Nyt Neurorehabiliteringshus, Glostrup Hospital

Glostrup Hospital er Region Hovedstadens specialhospital indenfor neurorehabilitering. Det ny Neurorehabiliteringshus skal danne de unikke rammer for behandling af patienterne på et højt specialiseret og tværfagligt niveau, samt medvirke til at øge livskvaliteten for de indlagte patienter.

Emiliedalen

Emiliedalen - Eksklusivt boligområde

Eksklusive udlejningsboliger i et nyt boligområde syd for Aarhus

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites