Udbudsstrategi

Kontakt

Lars Peder Pedersen

Lars Peder Pedersen

Projektdirektør
T: +45 5161 7773

Det er vigtigt at kende spillepladen og mulighederne i forhold til udbuds- og entrepriseformer. Med Rambøll som bygherrerådgiver er du klædt på til at vælge den form, der passer dit projekt.

For bygherrer gælder forskellige udbudsvilkår afhængigt af opgavernes størrelse og udbudsformer. Det er derfor vigtigt, at du som bygherre har en rådgiver, der kender reglerne, og som sikrer, at den valgte udbudsform svarer til de forventninger og visioner, du har til projektet.

Som bygherrerådgiver kan vi anskueliggøre fordele og ulemper ved forskellige udbudsformer og på den måde kan vi rådgive dig om den mest hensigtsmæssige udbudsform for lige netop dit projekt. Hvert projekt kræver sin egen type udbud, da det skal sikre, at de muligheder, der er for at skabe tilstrækkelig konkurrence – og dermed sikre projektets kvalitet og en fornuftig økonomi udnyttes bedst muligt. Udbudsformen skal også sikre, at udvælgelsen af bydende sker ud fra objektive og saglige kriterier. Det er både et lovkrav og i bygherrens bedste interesse.

Parallelt med valg af udbudsform skal man i forbindelse med udarbejdelse af det øvrige udbudsmateriale tage højde for projektets organisering og kompleksitet, muligheder for risikodeling og for hvordan bygherren ønsker at være involveret i udførelsesfasen.

Det er afgørende, at du som bygherre kender muligheder og risici i forhold til de forskellige udbuds- og entrepriseformer, og at du er bekendt med, hvilke krav til egen organisation de forskellige udbudsformer stiller. Som bygherrerådgiver er det vores rolle at udfordre og gå i dialog med dig, så projekt- og udbudsform passer sammen. Hvis du kender "spillepladen" og mulighederne, begrænser det de overraskelser, der kan opstå undervejs. Det er derfor, vi siger, at dine værdier er vores fokus.

Dokk1 i Aarhus. Foto: Adam Moerk.

Urban Mediaspace Aarhus – Dokk1, Den Centrale Havnefront

Urban Mediaspace Aarhus  - Dokk1 er det største anlægsprojekt i Aarhus Kommunes historie. Centralt placeret på de bynære havnearealer omdanner projektet det industrielle havnemiljø til et nyt og levende byrum, som skaber dynamisk sammenhæng mellem byen og vandet.

Danske Handicaporganisationer

Handicaporganisationernes Hus

Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af domicilbyggeriet ”Handicaporganisationernes Hus”.

Udbetaling Danmark

ATP skal drive Udbetaling Danmark, der fra september 2012 skal varetage udbetalingen af en række offentlige ydelser (førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser).

Luftfoto af det Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Foto: Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites