Byudvikling

Større koncentration i byerne, øget mobilitetsbehov og stigende trafikmængder stiller større krav om sammenhængende og levende byer og boligområder i tæt samspil med trafikken. Med en bred tværfaglig og holistisk tilgang sikrer vi en mangfoldig, bæredygtig og funktionel byudvikling.

Visualisation: Skidmore, Owings & Merrill LLP/MIP

Kontakt

Søren Hansen

Søren Hansen

Projektdirektør
T: +45 5161 7604

Tværfaglig og holistisk byplanlægning

Vi hjælper myndigheder og private kunder med alle aspekter af byudvikling og byomdannelse - fra overordnet planstrategi til byggemodning og design af gaderum.

Vi kombinerer viden om byplanlægning og infrastruktur med kompetencer og ydelser inden for klima, miljø, projektledelse og kommunikation. Det sætter os i stand til at opfylde de sociale, tekniske, miljømæssige og økonomiske krav i projekterne. Vi kan derfor udvikle urbane løsninger, som er både funktionelle og æstetiske.

Integreret by- og trafikplanlægning

Med by- og bymidteplaner, der giver mulighed for at blande boliger, erhverv, fritidsfunktioner og rekreative arealer, skaber vi grundlaget for en mangfoldig og dynamisk byudvikling. Samtidig kombinerer vi vores løsninger med transport- og infrastrukturplaner, der løser op for de trafikale problemer på kort og lang sigt.

Bruger- og borgerinddragelse

Vi inddrager brugerne og borgerne i processerne, og vi har succes med at være inde i de tidlige faser af projekterne.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

• Udvikling af nye og bæredygtige bydele
• Miljøscreening og -vurdering samt VVM-undersøgelser
• Gennemførelse af den offentlige planproces med lokal- og kommuneplaner
• Tilrettelæggelse af borgerinddragelse og projektkommunikation
• Integreret by- og trafikplanlægning
• Parkeringsplanlægning
• Skitsering af bebyggelses- og landskabsplaner
• Projektering af vejanlæg og byggemodning
• Omdannelse af havne- og industriområder
• Udarbejdelse af byrumsstrategier og design af gaderum.

Læs mere om spændvidden i vores ydelser herunder:

Relaterede ydelser

Mere om byplanlægning

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites