Certificering af brandrådgiver

Ansøgningsblanket til certificering af brandrådgiver

Blanketten benyttes ved ansøgning om at blive certificeret brandrådgiver hos Certificering, Rambøll i hhv. brandklasse 2, 3 og 4 eller tredjepartskontrol, som angivet i BEK nr. 1304  af 17/06/2021 ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” og BEK 1399 af 12/12/2019 ”Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)”, kapitel 32 ”Certificerede statikers og brandrådgivers virke” og kapitel 34 ”Certificeret brandrådgivers virke”.

Før ansøgningsblanketten udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til ansøgningen, udfylde CV skabelonen samt læse og udfylde bilagsoversigten.

Vejledningen og bilagsoversigten kan med fordel printes ud og anvendes under forberedelsen til at ansøge.

Vejledning til ansøgning finder du her

CV skabelon finder du her

OBS. Når du sender din ansøgning, skal du sikre dig, at du modtager en e-mail i din indbakke, som bekræfter at du har ansøgt, samt hvilke bilag der er sendt med. Får du IKKE en sådan mail, er din ansøgning ikke sendt, og du bedes kontakte Certificering, Rambøll på tlf. 5161 4408.

Bilagsoversigt

For at sikre at du dokumenterer kravene til bekendtgørelsen og bygningsreglementet, skal du udfylde bilagsoversigten for den ansøgte brandklasse. Du kan finde bilagsoversigten for hver brandklasse her:

Vær opmærksom på, at bilagsoversigten vil blive benyttet under certificeringsprocessen, og skal vedhæftes ansøgningen som Bilag 5.

Der søges om at blive certificeret i følgende brandklasse:

Formalia

 

Dokumentation

For at kunne ansøge om at blive certificeret og blive vurderet af Certificering, Rambøll, skal der vedhæftes dokumentation, der skal være dækkende og opfylder sit formål jf. BEK nr. 1304 og det til enhver tid gældende Bygningsreglement.

De vedhæftede bilag skal indeholde følgende dokumenter i pdf-format, hvor filnavnet ikke må overstige 46 tegn i alt:

Bilag 1 - CV

Bilag 2 - Eksamensbeviser

Bilag 3 - Projekt

Bilag 4 - Projektbeskrivelse

Bilag 5 - Bilagsoversigt

Bilag 6 - Andet

Kommentarer


Priser certificering af brandrådgivere

Brandklasse 2  
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale 6.000 DKK
Certificering til BK2 17.000 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK 
Stikprøvekontrol 17.000 DKK 
Gebyr for ansøgning til recertificering (hvert 5. år) 7.000 DKK
Recertificering (hvert 5. år) 17.000 DKK
   
Brandklasse 3 og 4   
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale 6.000 DKK
Certificering BK3 og 4 43.750 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK
Stikprøvekontrol 18.000 DKK 
 Gebyr for ansøgning til recertificering (hvert 5. år)  7.000 DKK
Recertificering (hvert 5. år) 43.750 DKK
   
Tredjepartskontrol
 
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale 6.000 DKK
Certificering til tredjepartskontrol 53.750 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK
Stikprøvekontrol 21.000 DKK 
Gebyr for ansøgning til recertificering (hvert 5. år) 7.000 DKK
Recertificering (hvert 5. år) 53.750 DKK
Skift af certificeringsorgan  
 Administrationsgebyr 5.000 DKK
 Hvis materialet skal granskes ekstra 5.000 DKK
Certificering og re-certificering, udenlandske kompetencer følger ovenstående priser  
Midlertidig eller lejlighedsvis certificering følger ovenstående priser  
 
Oprettelsesgebyr betales ved ansøgning om certificering. Resterende beløb for certificering betales når granskningen igangsættes.
Viser det sig under granskningen, at materialet er svært tilgængeligt grundet manglende struktur, vil certificeringsorganet i særlige tilfælde kunne opkræve et ekstra gebyr.

Prisen kan justeres såfremt Bolig- og Planstyrelsen ændre lovgrundlaget.
Prisen reguleres 1 gang årligt, pr 1. januar med ændringen af ILON12 (MA Rådgivning mv.)

 

Samtykkeerklæring


Dato for udfyldning af ansøgning
Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites