Certificering af statikere

Ansøgningsblanket til certificering af statikere

Blanketten benyttes ved ansøgning om at blive certificeret statiker hos Certificering, Rambøll i hhv. konstruktionsklasse 2, 3 og 4 eller tredjepartskontrol, som angivet i BEK nr. 1304 af 17/06 2021 ”Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” og BEK nr. 1399 ”Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)”, kapitel 32 ”Certificerede statikers og brandrådgivers virke” og kapitel 33 ”Certificeret statikers virke”. 
 
Før ansøgningsblanketten udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til ansøgningen, udfylde CV skabelonen samt læse og udfylde redegørelsen af kvalifikationer og kompetencer. 

Vejledningen og redegørelsen af kvalifikationer og kompetencer kan med fordel printes ud og anvendes under forberedelsen til at ansøge.

Vejledning til ansøgning finder du her.
CV-skabelon finder du her.

OBS. Når du sender din ansøgning, skal du sikre dig, at du modtager en e-mail i din indbakke, som bekræfter at du har ansøgt, samt hvilke bilag der er sendt med. Får du IKKE en sådan mail, er din ansøgning ikke sendt, og du bedes kontakte Certificering, Rambøll på tlf. 5161 4408.

Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer

For at sikre at du dokumenterer kravene til bekendtgørelsen og bygningsreglementet, skal du udfylde redegørelsen af kvalifikationer og kompetencer for den ansøgte konstruktionsklasse. Du kan finde redegørelserne af kvalifikationer og kompetencer for hver konstruktionsklasse her:

Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 2

Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 3 og 4

Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer til tredjepartskontrol

Vær opmærksom på at Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer vil blive benyttet under certificeringsprocessen, og skal vedhæftes ansøgningen som Bilag 5.

Der søges om at blive certificeret i følgende konstruktionsklasse:

Formalia

 

Dokumentation

For at kunne ansøge om at blive certificeret og blive vurderet af Certificering, Rambøll, skal der vedhæftes dokumentation, der skal være dækkende og opfylder sit formål jf. BEK nr. 1399 og BEK nr. 1304.

De vedhæftede bilag skal indeholde følgende dokumenter i pdf-format, hvor filnavnet ikke må overstige 46 tegn i alt:

Bilag 1 - CV

Bilag 2 - Eksamensbeviser / Anerkendelsesbevis

Bilag 3 - Projekt

Bilag 4 - Projektbeskrivelse

Bilag 5 – Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer

Bilag 6 - Andet

Kommentarer


Priser


Årligt gebyr for kontrol og stikprøve, samt pris for re-certificering afventer vejledning fra Bolig- og Planstyrelsen.

Konstruktionsklasse 2
Oprettelsesgebyr, udvælgelse af projekt og pre-screening af materiale 10.000 DKK
Certificering til KK2 40.000 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK
Årlig stikprøvekontrol 

20.000 DKK

Re-certificering (hvert 5. år) Afventer
   
Konstruktionsklasse 3 og 4
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale 10.000 DKK
Certificering til KK3 og 4 110.000 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK
Årlig stikprøvekontrol   
40.000 DKK
Re-certificering (hvert 5. år) Afventer
   
Tredjepartskontrol
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale 10.000 DKK
Certificering til tredjepartskontrol 110.000 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK
Årlig stikprøvekontrol       40.000 DKK
Re-certificering (hvert 5. år) Afventer
   
 Skift af certificeringsorgan  
 Administrationsgebyr  5.000 DKK
 Hvis materialet kræver ekstra granskning  5.000 DKK
   
Certificering og re-certificering, udenlandske kompetencer følger ovenstående priser
Behandling af anke eller klage. Pris udgør 75 % af ovenstående priser
Midlertidig eller lejlighedsvis certificering
følger ovenstående priser

Priserne er ekskl. moms.

Oprettelsesgebyr betales ved ansøgning om certificering. Resterende beløb for certificering betales, når granskningen igangsættes.
Viser det sig under granskningen, at materialet er svært tilgængeligt grundet manglende struktur, vil certificeringsorganet i særlige tilfælde kunne opkræve et ekstra gebyr.

Prisen kan justeres såfremt Bolig- og Planstyrelsen ændre lovgrundlaget.
Prisen reguleres 1 gang årligt pr. 1. januar med ændringen af ILON12 (MA Rådgivning mv.)


Samtykkeerklæring


Dato for udfyldning af ansøgning
Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites