Digitale ydelser

Rambøll leverer integrerede digitale ydelser som en del af standard projekt-pakken. BIM-projektering er en naturlig del af vores projekt-eksekvering. Vi leverer digitale ydelser inden for alle former for rådgivning, -projektering, bygherrerådgivning og som selvstændige ydelser.

Kontakt

Troels Hoff

Troels Hoff

Head of BIM, Buildings, Denmark
T: +45 5161 6598

I ydelsesbladene nedenfor beskrives, hvordan vi arbejder med 4D/5D, kollisionskontrol, 3D-skanninger, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), digitalt udbud med mængder, digital tilbudsgivning, digital aflevering, visualisering, drift/vedligehold og simuleringer. Ydelser, som bidrager til at minimere risici i projektet og sikrer kvalitet og økonomi.

Ydelsesblade for digitale ydelser

3D scanning & survey

Brug af 3D-laserscanning og -opmåling er en integreret del af Rambølls ydelser. Der kan desuden leveres BIM-modeller baseret punktskyer.


Læs mere.

Kollisionskontrol og konsistenskontrol

Avanceret arkitektur og komplekse bygningsinstallationer stiller store krav til tværfaglig koordinering. Med kollisions- og konsistenskontrol kan Rambøll sikre, at et projekt er velkoordineret og at designet indarbejder de nødvendige respektafstande i forhold til at udføre projektet og efterfølgende drift og vedligehold. 


Læs mere.

Digital kommunikation og kommunikationsplatform

Digital kommunikation via en kommunikationsplatform, kendt som projektweb, er en integreret del af samarbejdet i byggebranchen. Rambøll deltager aktivt i denne udvikling og har stort kendskab til de mest anvendte systemer. 


Læs mere.

Space management

Installationer i moderne bygninger bliver mere og mere komplekse. Rambøll bestræber sig på at give vores kunder de bedste løsninger, hvor der tages højde for alle discipliner. Vi fokuserer på tværfaglig koordinering i alle projektfaser. Space management spiller en afgørende rolle i denne koordineringsproces. 


Læs mere.

Virtual Solutions Lab

Virtual Solutions Lab er et fysisk rum med i på Rambølls kontor i Ørestad og Aarhus med nye digitale løsninger, hvor det er muligt at have en dialog med kunder og andre interessenter om fremtidige eller igangværende byggeprojekter.


Læs mere.

Brug af BIM

Hos Rambøll er stærke kompetencer inden for IKT-ledelsen afgørende for en god projekteksekvering. IKT-lederne er med til at sikre brug af nye digitale løsninger understøtter et godt digitalt samarbejde på projekterne. 


Læs mere.

Produktionsdesign - præfabrikeret beton

Rambøll har stor erfaring med produktionstegninger til præfabrikeret beton. I de seneste år har Rambøll lavet mere end 10.000 produktionstegninger til vægge, bjælker og søjler. Rambøll kan levere beregninger, 3D-modellering, produktionstegninger, materialelister og datafiler til maskiner. 


Læs mere.

Digitalt byggepladstilsyn

Hos Rambøll arbejder vi mod visionen om den "papirløse" byggeplads, og digitalt byggepladstilsyn er et effektivt skridt i den retning. Rambøll har stor erfaring i at opsætte og implementere systemer til digitalt byggepladstilsyn. 


Læs mere.

Computational Design

Hos Rambøll er traditionelle designmetoder ikke nok til at håndtere komplekse projekter. Computational Design anvendes i stor stil for at kunne levere de mest effektive løsninger, når det handler om bæredygtighed, installationer og bærende konstruktioner. 


Læs mere.

Visualisering, Augmented Reality & Virtual Reality

Visualisering og Virtual Reality-løsninger kan tilbydes i forbindelse med de fleste af Rambølls byggeriprojekter.  


Læs mere.

Udvalgte projekter

Kistefos Museum

Kistefos Museum ”The Twist”: Nytænkende greb i skulpturelt museumsbyggeri

Rambøll har som totalentreprenørens totalrådgiver stået for den komplekse detailprojektering af Kistefos Museum. Et tæt samarbejde mellem Rambølls ingeniører, arkitekter og konstruktører internt - samt med BIG og totalentreprenøren Bladt - har gjort projektet muligt.

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og et boligtårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 skal opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som underrådgiver stå Rambøll for hovedprojektering og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

Den nye K.B. Hal i aftenlys før indvielsen 5. december 2018

Ny KB-hal

Den gamle KB Hal er blevet genopført i en ny og moderne fortolkning. Hallen skal anvendes til afholdelse af kulturelle og kommercielle arrangementer, og publikum vil fremover kunne opleve sportsbegivenheder i international klasse, høre koncerter med verdensstjerner og gå til messer, udstillinger eller andre events.

Digital Solutions

BIM-standardisering effektiviserer forretningsgangen hos HB Reavis

Rambøll har hjulpet den internationale ejendomsudvikler, HB Reavis, med at definere virksomhedens fremtidige globale BIM-krav og retningslinjer for eksterne designkonsulenter. Resultatet er en ensartet og langt mere effektiv arbejdsgang både internt og med samarbejdspartnere. 

Novo Nordisk OLP launch facilitet

Novo Nordisk A/S, OLP launch facilitet - tabletproduktion

Rambøll Danmark A/S rådgiver Novo Nordisk A/S på en ny produktionsfacilitet, der skal levere verdens første proteintabletter til det globale marked.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites