Digitale ydelser

Rambøll leverer integrerede digitale ydelser som en del af standard projekt-pakken. BIM-projektering er en naturlig del af vores projekt-eksekvering. Vi leverer digitale ydelser inden for alle former for rådgivning, -projektering, bygherrerådgivning og som selvstændige ydelser.

Kontakt

Troels Hoff

Troels Hoff

Head of BIM, Buildings, Denmark
T: +45 5161 6598

I ydelsesbladene nedenfor beskrives, hvordan vi arbejder med 4D/5D, kollisionskontrol, 3D-skanninger, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), digitalt udbud med mængder, digital tilbudsgivning, digital aflevering, visualisering, drift/vedligehold og simuleringer. Ydelser, som bidrager til at minimere risici i projektet og sikrer kvalitet og økonomi.

Ydelsesblade for digitale ydelser

3D scanning & survey

Brugen af 3D-laserscanning og -opmåling er en integreret del af Rambølls ydelser. Den tilvejebringer detaljerede og valide data med høj præcision.


Læs mere.

4D-5D-6D-7D

Rambøll benytter 3D-modeller til optimering af kommunikation, koordinering og planlægning. Denne publikation indeholder en beskrivelse af aktivitetsplanlægning i 4D, projektledelse i 5D, drift og vedligehold i 6D og bæredygtighed i 7D. 


Læs mere.

Kollisionskontrol og konsistenskontrol

Avanceret arkitektur og komplekse bygningsinstallationer stiller store krav til tværfaglig koordinering. Med kollisions- og konsistenskontrol kan Rambøll sikre, at et projekt er velkoordineret og at designet indarbejder de nødvendige separationsafstande for installation, drift og vedligehold. 


Læs mere.

Digitalt design

Digitalt design og modellering sikrer, at kunder og brugere får præcis de byggeresultater, de ønsker. Digitale 3D-modeller giver bedre samarbejde mellem projektparterne og sikrer, at projektet er velkoordineret, inden byggefasen begynder. 


Læs mere.

Digital kommunikation og kommunikationsplatform

Digital kommunikation via kommunikationsplatforme, også kaldet project webs, er en integreret form for samarbejde på tværs af byggebranchen. Rambøll deltager aktivt i denne udvikling. 


Læs mere.

Space management

Byggeriydelser i moderne bygninger bliver mere og mere komplekse. Rambøll bestræber sig på at give vores kunder de bedste løsninger, der tager højde for alle discipliner. Vi fokuserer på tværfaglig koordinering i alle projektfaser. Space management spiller en afgørende rolle i denne koordineringsproces. 


Læs mere.

Virtual Solutions Lab

Virtual Solutions Lab er et fysisk rum i Rambølls hovedkontor, hvor det er muligt at have en daglig dialog med kunder og andre interessenter i vores projekter, baseret på de nye digitale løsninger. 


Læs mere.

Brug af ICT/BIM

Hos Rambøll er ICT (Information and Communication Technology) et fokuspunkt i vores designproces. ICT understøtter bedre koordinering og samarbejde og er derfor en integreret del af designprocessen. 


Læs mere.

Produktionsdesign - præfabrikeret beton

Rambøll har stor erfaring med produktionstegninger til præfabrikeret beton. I de seneste år har Rambøll lavet mere end 10.000 produktionstegninger til vægge, bjælker og søjler. Rambøll kan levere strukturelle beregninger, 3D-modellering af geometri og forstærkning, uddrag af produktionstegninger, materialelister og datafiler til maskiner. 


Læs mere.

Digitalt byggepladstilsyn

Hos Rambøll støtter vi den "papirløse" byggeplads, og digitalt byggepladstilsyn er et effektivt skridt i den rigtige retning. På en "papirløs" byggeplads kan alle få adgang til korrekt information samt de nyeste tegninger og modeller i realtid. 


Læs mere.

Computerdesign

Hos Rambøll mener vi, at traditionelle designmetoder ikke længere er nok til at håndtere nutidens komplekse udfordringer. For at kunne levere de mest effektive, bæredygtige og højtydende løsninger må der tys til andre midler.  


Læs mere.

Visualisering, Augmented Reality & Virtual Reality

Visualisering og Virtual Reality-løsninger er nu en integreret del af Rambølls byggeriprojekter. 


Læs mere.

Udvalgte projekter

Kistefos Museum

Kistefos Museum ”The Twist”: Nytænkende greb i skulpturelt museumsbyggeri

Rambøll har som totalentreprenørens totalrådgiver stået for den komplekse detailprojektering af Kistefos Museum. Et tæt samarbejde mellem Rambølls ingeniører, arkitekter og konstruktører internt - samt med BIG og totalentreprenøren Bladt - har gjort projektet muligt.

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og et boligtårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 skal opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som underrådgiver stå Rambøll for hovedprojektering og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

Den nye K.B. Hal i aftenlys før indvielsen 5. december 2018

Ny KB-hal

Den gamle KB Hal er blevet genopført i en ny og moderne fortolkning. Hallen skal anvendes til afholdelse af kulturelle og kommercielle arrangementer, og publikum vil fremover kunne opleve sportsbegivenheder i international klasse, høre koncerter med verdensstjerner og gå til messer, udstillinger eller andre events.

Digital Solutions

BIM-standardisering effektiviserer forretningsgangen hos HB Reavis

Rambøll har hjulpet den internationale ejendomsudvikler, HB Reavis, med at definere virksomhedens fremtidige globale BIM-krav og retningslinjer for eksterne designkonsulenter. Resultatet er en ensartet og langt mere effektiv arbejdsgang både internt og med samarbejdspartnere. 

Novo Nordisk OLP launch facilitet

Novo Nordisk A/S, OLP launch facilitet - tabletproduktion

Rambøll Danmark A/S rådgiver Novo Nordisk A/S på en ny produktionsfacilitet, der skal levere verdens første proteintabletter til det globale marked.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites