Facadeteknik

Facaden er et afgørende element for udformningen af enhver bygning. Facaderne udgør bygningens ’hud’, og skal filtrere lyd, lys, varme og kulde, så indeklimaet virker befordrende og understøtter det arbejde, der foregår i bygningen.

Skyer spejlet i Harpas glasfacade

Kontakt

Søren Peter Kristensen

Bygningskonstruktør og projektleder
T: +45 5161 7598

Frederik Vildbrad Winther

Ingeniør
T: +45 5161 8035
Facadeudformningen har meget stor betydning for en bygnings energiforbrug og er således vigtig i vores stræben efter at påvirke klima og miljø mindst muligt.

Rambøll leverer i alle byggeriets faser – fra de tidlige konceptfaser til detailprojektering og udførelse – faglig rådgivning, der giver sikkerhed for, at bygningens facader virker efter hensigten.

Kravene til facaders funktion og ydeevne skærpes løbende. Man kræver i stigende grad beregninger og tekniske analyser for at eftervise, at f.eks. myndighedskrav bliver opfyldt.

Rambøll rådgiver om alle aspekter af facaders udformning, herunder:

  • Materialevalg
  • Solindfald (passiv varme)
  • Konstruktiv opbygning
  • Koordinering med hovedkonstruktion
  • Bygningsfysik (herunder kuldebroer og tæthed)
  • Indeklimateknik
  • Brandmodstand
  • Afprøvning og eftervisning ved forsøg
  • Drift og vedligehold

Tidlig indarbejdelse af gode løsninger i projektforløbet sikrer, at økonomi, kvalitet, enerigforbrug og indeklima kommer til at hænge ordentligt sammen i det færdige byggeri.

Rambøll købte i 2018 det eksperimentelle designlaboratorium Art Andersen Copenhagen og fik dermed nogle ganske unikke, kreative kompetencer inden for udvikling og produktion af dynamiske solafskærmnings- og facadeløsninger. 

Vi indgår i et gensidigt inspirerende samarbejde med byggesagens øvrige parter, så man sammen opnår den bedste kombination af arkitektur, teknik, udførelse og pris.

Med afsæt i vores kendskab til alle branchens parter udformer vi facader, hvor hensynet til projektering, fremstilling, montage og brug bliver vægtet, så det færdige produkt er optimeret.

Denne ydelse leveres enten som en udspecificeret separatydelse eller som en integreret del af Rambølls rådgivning inden for konstruktioner, installationer, brand og akustik.

Rambøll Facadeteknik

I Rambøll Gruppen er over 40  medarbejdere dedikeret til at arbejde med facadeteknik. Alle arbejder sammen som én enhed, hvor vi kan trække på gruppens samlede erfaringer og ressourcer. Vi kan dermed levere den bedste løsning til vores kunder.

Relaterede projekter

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Dynamisk solafskærming med drejbare lamelskodderammer til Designværkstedet

Designværkstedet er opført på Designmuseum Danmarks område i Frederiksstaden og rummer undervisningslokaler og designværksted for børn og unge. 

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Dynamisk solafskærmning med lamelskodderammer til FIH Domicilet

I samarbejde med 3XN har vi designet de udvendige lamelskodderammer i anodiseret aluminium til FIH domicilet – nu PensionDanmark.

Lydskodden

Lydskodden halverer trafikstøj og lader Boligforeningen 3Bs beboere lufte ud.

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Mærsk Tårnet - Panum Instituttet

Mærsk Bygningen med det iøjnefaldende Mærsk Tårn er på mange måder et forskningsbyggeri ud over det sædvanlige. Krav til fleksibilitet og sikkerhed har resulteret i innovative løsninger.

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Dynamisk facade omfavner Trollbeads hovedkvarter

Mærsk Bygningen med det iøjnefaldende Mærsk Tårn er på mange måder et forskningsbyggeri ud over det sædvanlige. Krav til fleksibilitet og sikkerhed har resulteret i innovative løsninger.

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Syncro Blinds giver Deloitte dynamisk solafskærmning

Deloittes domicil i København er tegnet af 3XN. Bygningen har en dobbeltfacade, der tillader naturlig ventilation. Her ønskede arkitekterne at placere motorpersienner med brede aluminium lameller på 220 mm som dynamisk solafskærmning.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites