Facadeteknik

Facaden er et afgørende element for udformningen af enhver bygning. Facaderne udgør bygningens ’hud’, og skal filtrere lyd, lys, varme og kulde, så indeklimaet virker befordrende og understøtter det arbejde, der foregår i bygningen.

Skyer spejlet i Harpas glasfacade

Kontakt

Søren Peter Kristensen

Bygningskonstruktør og projektleder
T: +45 5161 7598

Frederik Vildbrad Winther

Ingeniør
T: +45 5161 8035
Facadeudformningen har meget stor betydning for en bygnings energiforbrug og er således vigtig i vores stræben efter at påvirke klima og miljø mindst muligt.

Rambøll leverer i alle byggeriets faser – fra de tidlige konceptfaser til detailprojektering og udførelse – faglig rådgivning, der giver sikkerhed for, at bygningens facader virker efter hensigten.

Kravene til facaders funktion og ydeevne skærpes løbende. Man kræver i stigende grad beregninger og tekniske analyser for at eftervise, at f.eks. myndighedskrav bliver opfyldt.

Rambøll rådgiver om alle aspekter af facaders udformning, herunder:

  • Materialevalg
  • Solindfald (passiv varme)
  • Konstruktiv opbygning
  • Koordinering med hovedkonstruktion
  • Bygningsfysik (herunder kuldebroer og tæthed)
  • Indeklimateknik
  • Brandmodstand
  • Afprøvning og eftervisning ved forsøg
  • Drift og vedligehold

Tidlig indarbejdelse af gode løsninger i projektforløbet sikrer, at økonomi, kvalitet, enerigforbrug og indeklima kommer til at hænge ordentligt sammen i det færdige byggeri.

Vi indgår i et gensidigt inspirerende samarbejde med byggesagens øvrige parter, så man sammen opnår den bedste kombination af arkitektur, teknik, udførelse og pris.

Med afsæt i vores kendskab til alle branchens parter udformer vi facader, hvor hensynet til projektering, fremstilling, montage og brug bliver vægtet, så det færdige produkt er optimeret.

Denne ydelse leveres enten som en udspecificeret separatydelse eller som en integreret del af Rambølls rådgivning inden for konstruktioner, installationer, brand og akustik.

Rambøll Facadeteknik

I Rambøll Gruppen er over 40  medarbejdere dedikeret til at arbejde med facadeteknik. Alle arbejder sammen som én enhed, hvor vi kan trække på gruppens samlede erfaringer og ressourcer. Vi kan dermed levere den bedste løsning til vores kunder.

Relaterede projekter

Entré Malmø

Entré Malmø

I udkanten af Malmøs centrum er man i gang med at opføre et stort indkøbscenter. Centeret indeholder parkering, butikker, restauranter, fitnesscenter og biografer på samlet omkring 39.000 m2.

Bygning 111

Tuborg Syd – Bygning 111 – Domicil for Horten

I Tuborg Syd er Bygning 111 under opførelse for advokatfirmaet Horten. På grund af en kompliceret facadegeometri bliver bygningens facader udformet som etagehøje sandwichelementer af glasfiberarmeret polyester med naturstensbeklædning, hvilket aldrig har været afprøvet før.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites