Facilities management (FM)

Bygninger udgør ofte den tungeste post i den samlede driftsøkonomi for såvel private som offentlige virksomheder. Samtidig har kvaliteten af faciliteterne stor indvirkning på brugernes trivsel samt virksomhedens omdømme, produktivitet og miljøpåvirkning. Derfor er effektiv drift og udnyttelse af faciliteterne afgørende for forretningsresultatet, virksomhedens tilpasningsevne, arbejdsmiljøet og miljøpåvirkningen. Med andre ord er faciliteterne afgørende for virksomhedens bæredygtighed.


Kontakt

Kristian Buur

Kristian Buur

Chefkonsulent
T: +45 5161 8318

Strategi

En virksomheds brug af faciliteter, herunder bygninger, skal tilpasses virksomhedens mål og strategier. Med andre ord skal en virksomhedens ejendomsstrategi, herunder Real Estate strategien og Facilities Management strategien, være afstemt med og understøtte virksomhedens forretningsstrategi. En ejendomsstrategi omfatter normalt både mission, vision, strategimål og strategier for opnåelse af målene, men også taktiske og operationelle elementer. De taktiske elementer kan være serviceniveauer og serviceaftaler samt digital understøtning, og de operationelle elementer kan være beskrivelser af FM-arbejdsprocesser og jobbeskrivelser. Ofte forudsætter ejendomsstrategien en etablering af baseline, hvor de nuværende kvaliteter af bygningerne, f.eks. tilstand, investeringsbehov og brugernes opfattelse af bygningerne, kortlægges. På det grundlag kan langsigtede ejendomsstrategier og niveauet for FM-serviceydelser bedst fastlægges.

 

Ledelsesinformation

Kun med en klart defineret ejendomsstrategi er det muligt at definere, hvilke informationer FM-organisationen skal levere til ledelsen, således at ledelsen kan træffe strategiske beslutninger på en oplyst grundlag. Informationer om drift at ejendomsporteføljen skal baseres på indsamlet data og analyser. Ledelsesinformation giver overblik over tilstanden af bygninger, energiforbruget i bygningerne, det ejendomsmæssige investeringsbehov, brugernes tilfredshed med bygningerne og brugen af bygningerne.

Digital understøtning

De fleste FM-discipliner understøttes af digitale teknologier og systemer. Data fra digitale systemer kan med fordel anvendes til analyser, der kan skabe den nødvendigt ledelsesinformation. Det bedste udbytte af digitalisering indenfor FM opnås, når IT-systemerne tænkes sammen i en bæredygtig helhed.

Bæredygtighed

Bæredygtighed, herunder miljøpåvirkning, sociale forhold og økonomi er i høj grad styrende for god ejendomsdrift. En bæredygtig virksomhed skal også drifte sine ejendomme på en bæredygtig måde, og skal kunne synliggøre dette. Digitale teknologier og systemer understøtter virksomhedens bæredygtighedsstrategi og dokumenterer strategiens effekt. 
 

Rambølls ydelser

Rambøll er involveret i alle typer af opgaver indenfor FM. Vores rådgivningsydelser spænder bredt: fra det strategiske brief til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og specificering af behov for service til gennemførelse af indkøbsprocesser. Desuden er vi involveret i implementering af digitale FM-løsninger. 

Strategiske opgaver er af langsigtet karakter og vedrører politikker og strategier for udvikling af ejendomsporteføljen, systemer og supportfunktioner i forhold til virksomhedens overordnede strategier og målsætninger samt strukturelle ændringer i omverden.

Taktiske opgaver omfatter planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen, systemer og supportfunktioner.

Operationelle opgaver omfatter den daglige drift af ejendomme, systemer og supportfunktioner med henblik på optimering i henhold til virksomhedens behov og/eller opfyldelse af aftalte serviceniveauer.

Eksempler på strategisk og taktisk rådgivning:

 • Analyse af kerneforretningsbehov for space og services
 • Asset Management – screening/servicetjek
 • Ejendomsstrategi og -vurdering
 • Forretningsprocesanalyse og -vurdering for FM-organisationen
 • Digital behovsafdækning
 • Driftsstrategi – FM-model, digitaliseringsbehov og udbud

Eksempler på teknisk og operationel rådgivning:

 • Teknisk due diligence 
 • Drift og vedligeholdsplanlægning
 • Ressourceplanlægning
 • Indkøbsprocesser
 • Risikoanalyse
 • Overføre data fra byggeri til drift

Relaterede projekter

Hospitalsgang med to ansatte

Investeringsanalyse for Region Hovedstadens bygninger til hospitalsbrug

Rambøll har lavet en økonomisk analyse af Region Hovedstadens hospitaler. Formålet er på længere sigt at forbedre vedligeholdelsen af bygningerne - ikke mindst til gavn for patientsikkerheden.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites