Geoteknologi

Rambøll har over en årrække udviklet en strategi for geoteknisk rådgivning på byggeprojekter baseret på en kombination af velkendte metoder og avanceret teknologi.

Kontakt

rmh 105x98

Rami Hammami

Afdelingsleder, Geoteknik and hydreology
T: +45 5161 6724
M: +45 5161 6724

Vores målsætning er at beskrive  og belyse de fysiske egenskaber og strukturelle elementer under terrænoverfladen samt interaktionen mellem geologi og konstruktion Vi rådgiver om den fagligt og økonomisk optimale løsning for herigennem at minimere den overordnede projektrisiko.

For at nå dette mål kombinerer vi sund fornuft og god generel projektforståelse med anvendelse af blandt andet avancerede geofysiske forundersøgelsesmetoder og FE modellering.

Vores rådgivning omfatter en række discipliner og kompetencer, som anvendes og kombineres afhængig af behovet i det enkelte projekt.

Geofysik

I takt med at projekter bliver større og mere komplekse, bliver behovet for geologiske undersøgelser af høj kvalitet stadig vigtigere. Geofysiske forundersøgelser spiller en central rolle for at opnå detaljeret geologisk information.

Rambøll tilbyder skræddersyede løsninger til kunder, både når der skal udføres geofysiske undersøgelser og rådgivning. Dette understøttes af vores hold af geologer, hydrogeologer, geofysikere og ingeniører.

Rambøll tilbyder en bred vifte af geofysiske tjenester (både land-, vand- og luftbaserede undersøgelser), som både er en omkostningseffektiv og ikke-destruktiv tilgang for at opnå geologisk information i forbindelse med forundersøgelser eller som grundlag for en VVM-redegørelse.

Ekspertisen i Rambøll dækker mange discipliner indenfor geofysik, og vi er derfor i stand til at yde rådgivning til en lang række forskellige typer af projekter og opgaver. Dette kunne være en rolle som klientrepræsentant til at hjælpe med tekniske specifikationer og formulering af udbudsmateriale, vurdering af tilbud og kontraktforhandlinger, planlægning af feltkampagner, overvågning af arbejde osv.

Da de geofysiske resultater ofte er en del af det primære beslutningsgrundlag forud for store investeringer, er det afgørende, at holdet af geofysikere mestrer de nyeste og mest avancerede geofysiske teknikker.

Rambøll er på forkant og arbejder med innovative og avancerede tekniske løsninger for at opfylde kravene fra vores kunder. Vores geofysiske løsninger er baseret på den nyeste forskning, og vi arbejder tæt sammen med universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Klik her for at læse mere om de Geofysiske Ydelser hos Rambøll.

Geoteknik

Vi leverer geoteknisk rådgivning i alle projektfaser - fra planlægning af forundersøgelser til udførelse af det endelige design og opfølgning i udførelsesfasen.

Vores ydelser omfatter:

 • Planlægning og tolkning af geotekniske undersøgelser
 • Boreteknisk rådgivning
 • Fundamentsdesign
 • Vurdering af opdrift og tillægsvandtryk som følge af højtliggende grundvandsniveau 
 • Fundamentsforstærkning
 • Byggegruber og indfatningsvægge
 • Jordankre
 • Pælefundering og -analyser
 • Skrånings- og stabilitetsanalyser
 • Marin geoteknik
 • Interaktion mellem jord og dynamisk påvirkede konstruktioner
 • FE modellering – PLAXIS 2D og 3D
 • International geoteknik

Geohydrologi

Vores geohydrologiske rådgivning omfatter:

 • Grundvandssænkningsanlæg
 • Hydrogeologisk og termisk simulering af grundvandskølingsanlæg
 • Simulering af oversvømmelsesrisiko i vandløb
 • Simulering af variationer i grundvandsniveau som følge af ekstreme nedbørshændelser eller stigende havvandspejl
 • Reinjektionsanlæg
 • Infiltrationanlæg
 • Grundvandsovervågning
 • Grundvandsmodellering
 • Tilsynsopgaver
 • Myndighedsforhold
 • Specialviden om borearbejde
 • Geologiske modeller

Vi har mere end 40 års erfaring med håndtering af grundvand i forbindelse med byggeprojekter. En rettidig opfyldelse af miljømæssige og anlægstekniske krav til grundvandshåndtering er ofte afgørende for en succesfuld projektgennemførelse.

Vi anvender ofte numeriske grundvandsmodeller baseret på 3D digitale geologiske modeller som grundlag for vores rådgivning. Med disse værktøjer vurderer vi eksempelvis, hvordan de fremtidige klimaændringer vil påvirke grundvandsniveauet og dermed opdriften på konstruktioner. Afhængig af behovet i det konkrete projekt anvender vi regionale FD modeller eller detaljerede FE modeller, hvor anlægsgeometrien kan beskrives korrekt.

GeoGIS

Som et gennemgående arbejdsredskab registrerer vi både primær og bearbejdet geo information i databasesystemet GeoGIS .

GeoGIS anvendes bredt på anlægsmarkedet og muliggør blandt andet sikker udveksling af data mellem flere parter på samme projekt.

Vores rådgivning inden for geoteknik og geofysik udføres oftest i et tæt samarbejde vores klienter eller med andre afdelinger i Rambøll. Vi får herigennem løbende ny inspiration til fortsat innovation indenfor fagområdet.

Relaterede projekter

Malmö Citytunnel

Rambøll har som rådgiver for bygherren, Citytunnelkonsortiet, arbejdet med geotekniske og geohydrologiske forundersøgelser for Malmö Citytunnel fra 1996-2000.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites