Industri

Kontakt

Brigitte Jarberg

Brigitte Jarberg

Senior Director, Large Projects
T: +45 5161 6491

Nick Bernabe

Head of Department, International Project Consultancy
T: +45 5161 7872

Johan Brandstrup Fegar

Senior direktør, Industry & Buildings
T: +45 5161 2368

Rambøll rådgiver en række virksomheder med industriprojekter i Danmark og i udlandet. Vi varetager bygherres behov i alle design- og projekteringsfaser. I Rambøll arbejder vi tværfagligt og har kompetencer inden for alle ingeniør- og arkitektdiscipliner, hvilket gør os i stand til at stille med stærke ’full service’ hold, der optimerer hele byggeprocessen. I vores løsninger tillægger vi det stor betydning, at krav til funktionalitet ikke udelukker et indbydende design og motiverende arbejdsmiljø.

Rambølls arkitekter har stået for en lang række ikoniske erhvervsbyggerier, hvor det tætte samarbejde med bygherre har skabt innovative og funktionelle domiciler, der profilerer bygherren på bedste vis.

Vores tilgang til det enkelte projekt er hver gang en tilbundsgående analyse af muligheder og virksomhedens ønsker og behov. Vi mener, at den tætte dialog med bygherrens repræsentanter skaber de bedste resultater, når visioner og funktionsbehov skal transformeres til arkitektur, der kan sætte rammen om en god og inspirerende arbejdsdag.

I Aarhus har vi skabt et globalt innovationscenter, der i fremtiden skal være centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Åbenhed er et nøgleord i projektet, der med en stor transparens skal skabe sammenhæng mellem de forskellige funktioner og arbejdsområder, som foregår i huset. Læs mere om Arlas innovationscenter her

Mere information

Publikationer

Pharma- og biotekbrochure

Læs eller download brochure om vores kompetencer inden for pharma- og biotekrådgivning

International Project Consultancy

Læs om vores koncept for virksomheder, der ønsker at etablere produktionsfaciliteter i udlandet (engelsk publikation)

Relaterede ydelser

Pharma og biotek


Pharma og biotekrådgiving

Relaterede projekter

Interacoustics

Interacoustics

En kompleks bygning, der både skal fungere som hovedsæde med traditionelt kontormiljø og innovationscenter med testmiljø for supersensitivt audiologisk måleudstyr.

Atrium set fra gangbroen på 2. sal.

Arla Foods Innovation Centre

Arla Nativa er Arla Foods Global Innovation Centre, som er centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Centeret er fysisk placeret i Agro Food Park i Aarhus N, men er et markant center for hele Danmarks landbrugs- og fødevareudvikling.

Arla domicil

ARLA domicil

Den 5 etagers høje kobberbeklædte bygning samler alle ARLA’s administrative funktioner under et tag. Bygningen har en smuk indplacering i Sønderhøj-området og svæver over et udvendigt vandbassin. Indvendig snor en gennemgående rampe sig op gennem bygningen og rundt om et atrium indenfor.

Oticon

Oticon - bygning B og C

Udvidelsen af Oticons hovedsæde i Smørum i 2012 (Tilbygning B) er udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.

Nettos centrallager i Aarhus

Netto Højlager

Nettos centrallager er placeret i et erhvervsområde i Aarhus Vest. Med sine 19.200 m2 i grundplan og 14 meter høje facader er der tale om en betydelig bygningsvolumen. 

Visualisering af aseptisk cGMP/GMO produktionsfacilitet for Bavarian Nordic

Steril cGMP/GMO produktionsfacilitet til Bavarian Nordic

Banebrydende aseptisk GMO 2 produktionsfacilitet til fremstilling af vacciner hos Bavarian Nordic i Kvistgaard.

Visualisering af Novo Nordisk 1R

NN 1R Finrensningsforsøgsanlæg

Rambøll leverer teknisk rådgivning og bistand til Novo Nordisk på et strategisk vigtigt pilotprojekt i Bagsværd. Projektet omfatter et finrensningsforsøgsanlæg, der vil øge kapaciteten fremstilling af aktive lægemiddelstoffer til et voksende antal diabeteslægemidler, som Novo Nordisk har under udvikling.

Bestseller Logistikcenter Nord

Bestseller A/S – Logistikcenter Nord

Bestseller-koncernen opfører et nyt logistikcenter ved Haderslev, som skal stå for varedistributionen af Bestsellers produkter til hele Europa. Rambøll er bygherrerådgiver og projektleder på projektet – Rambølls rådgivningsydelser omfatter bl.a. lagerlogistik, bygnings- og anlægsdesign, udbudsgrundlag for maskinelt udstyr, projekt- og byggeledelse samt indarbejdelse af bæredygtighed. Arkitektfirmaet C.F. Møller står for arkitekt- og landskabsarkitektarbejder.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites