Design & supply koncept

Ved design & supply kombineres Rambølls omfattende erfaring inden for design af byggeprojekter med indkøb og levering af stålkonstruktioner, facader, kraner og porte mv. i en samlet totalleverance til kunden.

Kontakt

Nick Bernabe

Head of Department, International Project Consultancy
T: +45 5161 7872

Rambølls vision med design & supply-konceptet

Vi ser det som vores vigtigste opgave at kunne være den professionelle partner, som tager ansvar for løsningen af hele opgaven. Derigennem kan kundens ressourcer bruges på planlægning af eksempelvis egne leverancer.

Zouk Power Station nær Beirut i Libanon
Til to kraftværker bygget af BWSC har Rambøll leveret både designprojekt og bygningskomponenter – til tiden og til den aftalte pris.
Nøgletal: Leveret 2012-2014, ca. 1.400 ton stål. Dertil kommer facader, tagflader samt kraner og porte.

Den tilførte værdi for kundens byggeprojekt

I en kompakt og travl byggeproces sikres bygherren en hurtig, kosteffektiv proces fra bygherrens eget basis-design til færdigt designprojekt og leverede konstruktionselementer. Med design & supply-konceptet kan Rambøll tilbyde

  • en forkortet tidsplan, da Rambøll håndterer alle grænseflader mellem design og produktion
  • at materialeforbrug optimeres, da konstruktioner leveres i fast pris
  • at Rambøll alene er ansvarlig over for kunden for hele processen fra basis-tegninger til færdige elementer

Hvad vi gør – og hvordan

Sammen med materialeleverancer tilbyder Rambøll den fulde projektering af arkitektprojekt, betonkonstruktioner, installationer, veje og fortove mv. for bygningsprojektet – kort sagt den fulde pakke.

Gennem tæt dialog med kunden, og ved kontinuert udveksling af bygningsdata i 3D, sikres fuld koordinering med øvrige fag og kundens produktionsudstyr og installationer. Se her, hvilke 3D-værktøjer vi arbejder med i Rambøll.

Rambøll kan levere bygningskomponenter i den rette kvalitet og til en konkurrencedygtig pris, da vi gennem projekter i Afrika, Europa, Mellemøsten og Caribien har opbygget et bredt netværk af professionelle leverandører.

Projekter

Zouk Power Station

Ramboll Design & Supply projekter – Kraftværker i Zouk og Jiyeh

Rambøll var stålrådgiver og leverandør for BWSC ved opførelsen af to kraftværker i Libanon i perioden 2012-2016. Rambøll designede og leverede materialerne til bygningerne (i alt 8.000 m2 ), som danner rammen om disse procesanlæg.


Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites