Produktionsanlæg

Rambøll har assisteret europæiske industrivirksomheder i at opføre produktionsfaciliteter i Kina, Rusland, Indien, Mexico og i en lang række europæiske lande, fordelt på mere end 30 forskellige projekter med et samlet bygningsareal på mere end 350.000 kvadratmeter.

Kontakt

Nick Bernabe

Head of Department, International Project Consultancy
T: +45 5161 7872

Vores tilgang er altid den samme.
Vi tager ansvar og ejerskab for projektet fra start til slut. Projektets succes er lige så vigtig for os, som for vores kunde. Derfor har vi fokus på alle detaljer og på at optimere kvalitet, pris og tidsplan til kundens behov og specifikationer ‐ uanset projektets størrelse og altid i tæt samarbejde med kunden.

Når kunden beslutter at indlede et industrielt projekt i udlandet, er beslutningen baseret på en grundig analyse af kunden på behov, krav og specifikationer, budget og tidsplan. Aspekter som danner grundlag for projektering, konstruktion, indkøb og byggeri. På papiret er det ganske ligetil. Men i virkeligheden vil der som regel opstå behov for ændringer i løbet et projekt. Ikke fordi den oprindelige analyse var forkert, men på grund af en naturlig udvikling i kundens ønsker og behov i takt med at projektet realiseres, eksempelvis i forhold til optimering af produktionsmetode, ændret kapacitetsbehov, eller pludseligt opståede idéer ‐ ændringer, der tilfører projektet værdi og skal forvaltes og gennemføres uden at sætte kvalitet, budget og tidsplan over styr.

Publikationer

International Project Consultancy

Læs om vores koncept for virksomheder, der ønsker at etablere produktionsfaciliteter i udlandet (engelsk publikation)


International Project Consultancy

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites