Kontor- og erhvervsbyggeri

De fysiske omgivelser påvirker vores humør, kreativitet, tankegang og måden, vi arbejder på. Rambøll fremtidssikrer gennem en helhedsorienteret proces, at bygninger lever op til bygherrens ønsker til funktion, indeklima, totaløkonomi, bæredygtighed mm.

Stefan Højen Væggemose

Stefan Højen Væggemose

Afdelingsleder, Store Projekter Vest
T: +45 5161 4261
Lars Hedegaard Jepsen

Lars Hedegaard Jepsen

Afdelingsleder, VVS, Ventilation & CTS
T: +45 5161 8313

En kontorbygning er med til at give omverdenen et forhåndsindtryk af organisationen og medarbejderne, der bor der. For medarbejderne har den fysiske ramme desuden betydning for trivslen og dermed produktiviteten. Det gælder for alle organisationer, hvad enten bygningen indeholder en skole eller en virksomhed. Kontorbyggeri er med andre ord mere end bare mursten og vedrører mange andre forhold, som har at gøre med mennesker, processer, produktivitet og nytænkning.

Rambøll medvirker til at skabe fremtidens kontorbyggeri. Det kan eksempelvis dreje sig om ombygning og/eller renovering af eksisterende byggeri eller et helt nyt kontorbyggeri. Vi kan være med fra start til slut, eller i afgrænsede dele af byggeprocessen, fra rådgivning om tanker og visioner om en ny bygning til det færdige hus med efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

Vores rådgivning er forankret i dels ingeniørfaglige discipliner, dels i en bred samfundsmæssig forståelse. Vi prioriterer synlighed i udførelsesfasen og en god dialog med parterne i projektet, herunder også i forhold til medarbejderne, der er vigtige for processen.

Relaterede projekter

Middelfart Rådhus streetview

Det bæredygtige samfund: Et gennemtænkt rådhus

Selv om antallet af bæredygtige byggerier stiger, og virksomhederne helst vil bygge dem, er det stadig de færreste kunder, der efterspørger dem. En markant undtagelse er Middelfart Kommune, som Rambøll har hjulpet med et rådhus, hvor både den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed er i top.

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og et boligtårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 skal opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som underrådgiver stå Rambøll for hovedprojektering og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

Atriet og trappen på Rambølls Esbjerg-kontor, set ovenfra

Rambøll Domicil Esbjerg

Rambølls domicil i Esbjerg er opført med bæredygtighed i højsædet, så økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter går hånd i hånd.

Interacoustics

Interacoustics

En kompleks bygning, der både skal fungere som hovedsæde med traditionelt kontormiljø og innovationscenter med testmiljø for supersensitivt audiologisk måleudstyr.

Fotograf: Adam Mørk

Holmens Kanal 20 - Overformynderiet

Bæredygtige tiltag præger transformationen af Holmens Kanal 20, der bliver hjemsted for nye og moderne kontorfaciliteter.

Kronløbsøen: COBE, Vilhelm-Lauritzen Arkitekter, Rambøll

Spektakulært projekt på Nordhavnen

Københavns nye bæredygtige bydel, Nordhavn, bliver beriget med en kunstig ø, som skal danne ramme om en stor underjordisk parkeringskælder, lejligheder med havudsigt og en kontorbygning af skifer på kajen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites