Kontor- og erhvervsbyggeri

De fysiske omgivelser påvirker vores humør, kreativitet, tankegang og måden, vi arbejder på. Rambøll fremtidssikrer gennem en helhedsorienteret proces, at bygninger lever op til bygherrens ønsker til funktion, indeklima, totaløkonomi, bæredygtighed mm.

Stefan Højen Væggemose

Stefan Højen Væggemose

Afdelingsleder, Store Projekter Vest
T: +45 5161 4261

En kontorbygning er med til at give omverdenen et forhåndsindtryk af organisationen og medarbejderne, der bor der. For medarbejderne har den fysiske ramme desuden betydning for trivslen og dermed produktiviteten. Det gælder for alle organisationer, hvad enten bygningen indeholder en skole eller en virksomhed. Kontorbyggeri er med andre ord mere end bare mursten og vedrører mange andre forhold, som har at gøre med mennesker, processer, produktivitet og nytænkning.

Rambøll medvirker til at skabe fremtidens kontorbyggeri. Det kan eksempelvis dreje sig om ombygning og/eller renovering af eksisterende byggeri eller et helt nyt kontorbyggeri. Vi kan være med fra start til slut, eller i afgrænsede dele af byggeprocessen, fra rådgivning om tanker og visioner om en ny bygning til det færdige hus med efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

Vores rådgivning er forankret i dels ingeniørfaglige discipliner, dels i en bred samfundsmæssig forståelse. Vi prioriterer synlighed i udførelsesfasen og en god dialog med parterne i projektet, herunder også i forhold til medarbejderne, der er vigtige for processen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites